Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een mucociliair transport in de neus (een neustrilhaarscintigrafie).

Met dit onderzoek beoordelen we de transportfunctie van de neustrilhaartjes. Deze trilhaartjes bevinden zich aan de binnenkant van de neus, in het neusslijmvlies. Deze trilhaartjes kunnen stofdeeltjes vanuit de neus naar de neus-keelholte transporteren en ze zo uit de neus verwijderen. Dezelfde soort trilhaartjes bevindt zich onder andere ook in de luchtwegen (bronchiën). Omdat alle trilhaartjes dezelfde eigenschappen hebben, wordt door een onderzoek van de neustrilhaartjes ook informatie verkregen over het functioneren van de trilhaartjes in de luchtwegen. Dit laatste is vaak de achterliggende reden om het onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek moet het gebruik van bepaalde medicijnen worden gestopt. Van uw arts of bij het maken van de afspraak verneemt u welke medicijnen u mag gebruiken en welke niet.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt gewoon eten en drinken.

Mocht uw neus op de dag van het onderzoek verstopt zijn of bent u verkouden, dan dient u contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming voor het maken van een nieuwe afspraak omdat het onderzoek dan niet betrouwbaar kan worden uitgevoerd.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek zal u worden gevraagd de neus goed te snuiten.

U neemt plaats op een kruk, met de zijkant van uw hoofd tegen de camera aan. U moet uw hoofd gedurende het hele onderzoek goed stil houden. U krijgt met een pipet een druppel radioactieve vloeistof in een van uw neusgaten. Aansluitend worden de opnamen gemaakt. Tijdens de opnamen mag u absoluut niet de neus ophalen of snuiten en moet u door uw mond ademen. Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto's nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback