Bij een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van de weke delen van het lichaam, zoals pezen, spieren, hersenweefsel, tussenwervelschijven en bloedvaten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van MRI (Magnetic Resonance Imaging), een techniek om met behulp van een sterke magneet en radiogolven, dus zonder röntgenstralen, afbeeldingen van het lichaam te maken.

Het MRI-onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

De MRI-scan wordt uitgevoerd door een MBB'er (radiodiagnostisch laborant).

U vult voor het onderzoek eerst de controlelijst MRI in die u ontvangen heeft. Als u bepaalde operaties heeft gehad, of als u lichaamsvreemde voorwerpen in, op of aan uw lichaam heeft, dan moet daar rekening mee gehouden worden.

Om zeker te zijn dat de MRI-scan veilig bij u kan worden uitgevoerd, zal in bepaalde gevallen informatie (betreffende contra-indicaties) van andere specialisten, ziekenhuizen en/of externe firma’s moeten worden opgevraagd. Indien alle informatie niet tijdig bij ons binnen is, kan het zijn dat het onderzoek moet worden uitgesteld. We adviseren dan ook de controlelijst z.s.m. in te vullen en indien een ‘ja’ is aangekruist contact met ons op te nemen.

Ook wanneer u geen controlelijst heeft ontvangen, dient u z.s.m. contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.

Metalen of magnetiseerbare voorwerpen mogen niet in de buurt van de sterke magneet van de MRI-scanner komen. U moet hierbij denken aan voorwerpen binnen het lichaam of voorwerpen op of aan het lichaam.

oftewel:

  • draag kleding zonder metalen ritsen en knopen; 
  • draag geen sieraden, piercings, haarspelden of klemmen, hairextension(s) of pruik met metaal; 
  • gebruik geen oog make-up;
  • als u een bril, gekleurde lenzen, kunstgebit of gehoorapparaat draagt, dan dient u die voor het onderzoek uit en/of af te doen;
  • haal muntgeld, aanstekers, sleutels, mobiele telefoon, bankpas en andere passen met magneetstrip uit uw zakken.

Tandvullingen en kronen zijn niet magnetiseerbaar en geven geen problemen.

Voorafgaande aan dit MRI-onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Op de afgesproken dag kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Een MBB'er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u uit moet doen voor het onderzoek. Voordat u de MRI-ruimte ingaat, neemt de MBB'er nog met u door of u volledig ‘metaalvrij’ bent.

Het is mogelijk dat u voor of tijdens het onderzoek een infuus in de arm krijgt om contrastvloeistof toe te dienen. Door deze vloeistof worden bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar.

Vervolgens neemt u plaats op een onderzoektafel. De MRI-scan duurt enige tijd en u moet in die periode dezelfde houding kunnen volhouden. Door een beweging van het lichaam worden de opnamen namelijk negatief beïnvloed. Tevens kan het zijn dat u een meetapparaat (zogenaamde ‘spoel’) op of om het te onderzoeken lichaamsdeel krijgt. Deze spoel wordt gebruikt om opnames te maken.

Tijdens het onderzoek hoort u veel lawaai: een snel kloppend geluid. U krijgt een koptelefoon op en oordopjes in om het geluid te dempen. U kunt de MBB'er horen via de koptelefoon, maar u kunt niet met elkaar praten. Indien gewenst en als het onderzoek het toelaat, kan de radio aan of kunt u luisteren naar uw eigen meegebrachte CD. Tevens krijgt u een alarmbel in uw hand. Hierin kunt u knijpen, als u hulp nodig heeft.

De MBB'er schuift nu de onderzoektafel in de tunnel van het MRI-apparaat. Deze tunnel is aan beide uiteinden open.

De gehele MRI-scan duurt 10 tot 45 minuten. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en het aantal opnames dat moet worden gemaakt. Dit is o.a. afhankelijk van de vraag van de specialist die het onderzoek laat uitvoeren.

Het is mogelijk dat bij sommige tatoeages of permanente make-up door de ijzerdeeltjes hierin, de huid kan opwarmen. Dit kan hetzelfde effect geven als dat u verbrand bent door de zon. Mocht dit het geval zijn, dan adviseren wij u bij thuiskomst de huid te koelen. Ook kunnen tatoeages door een MRI-scan uitlopen/vervagen.

In principe is een MRI-scan een veilig onderzoek. Het sterke magneetveld van de MRI en de eventueel toe te dienen contrastvloeistof (gadoteerzuur) kunnen in uitzonderlijke gevallen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s uit te sluiten wordt u verzocht een MRI controlelijst in te vullen.

Bij de eventuele contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Ook overgevoeligheid voor MRI-contrastmiddel (gadoteerzuur) komt zeer zelden voor. Indien u toch bekend bent met een allergie voor MRI-contrastmiddel, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis gaan.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB'ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de MRI-scan krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • In verband met de beperkte ruimte in de tunnel van de MRI-scanner, kan de lichaamsomvang van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 120 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. 
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Indien u last heeft van claustrofobie, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan u mogelijk een kalmeringsmiddel voorschrijven.
  • Als u bekend bent met MRI-contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback