MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek om met behulp van een sterke magneet en radiogolven, dus zonder röntgenstralen, afbeeldingen van het lichaam te maken. Met deze techniek kunnen de weke delen van het lichaam in beeld worden gebracht.

Bij een MRI enterografie wordt de dunne darm gedetailleerd zichtbaar gemaakt, waarbij de darmen geheel gevuld zijn met contrastmiddel. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Het MRI-onderzoek wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

U vult voor het onderzoek eerst de controlelijst MRI in die u ontvangen heeft. Als u bepaalde operaties heeft gehad, of als u lichaamsvreemde voorwerpen in, op of aan uw lichaam heeft, dan moet daar rekening mee gehouden worden.

Om zeker te zijn dat het onderzoek veilig bij u kan worden uitgevoerd, zal in bepaalde gevallen informatie (betreffende contra-indicaties) van andere specialisten, ziekenhuizen en/of externe firma’s moeten worden opgevraagd. Indien alle informatie niet tijdig bij ons binnen is, kan het zijn dat het onderzoek moet worden uitgesteld. We adviseren dan ook de controlelijst z.s.m. in te vullen en indien een ‘ja’ is aangekruist contact met ons op te nemen.

Ook wanneer u geen controlelijst heeft ontvangen, dient u z.s.m. contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.

Metalen of magnetiseerbare voorwerpen mogen niet in de buurt van de sterke magneet komen. U moet hierbij denken aan voorwerpen binnen het lichaam of voorwerpen op of aan het lichaam. Dit betekent:  draag kleding zonder metalen ritsen en knopen;

 • draag geen sieraden, piercings, haarspelden of klemmen, hairextension(s) of pruik met metaal;
 • gebruik geen oog make-up;
 • als u een bril, gekleurde lenzen, kunstgebit of gehoorapparaat draagt, dan dient u die voor het onderzoek uit en/of af te doen;
 • haal muntgeld, aanstekers, sleutel, mobiele telefoon, bankpas en andere passen met magneetstrip uit uw zakken.

  Tandvullingen en kronen zijn niet magnetiseerbaar en geven geen problemen.

Op de dag van het onderzoek mag u vanaf 4 uur voorafgaand aan het MRI-onderzoek niets meer eten, drinken, roken of snoepen.

Tijdens het onderzoek krijgt u een injectie met Buscopan, van dit middel kunt u wazig gaan zien of duizelig worden, daarom mag u na het onderzoek NIET deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan dat iemand u na het onderzoek terugbrengt naar huis. Indien u binnen 45 minuten na de injectie met Buscopan geen last heeft van wazig zien of duizeligheidsklachten, mag u weer deelnemen aan het verkeer.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Voorafgaand aan het onderzoek moet u 1,5 liter contrastmiddel drinken dat u krijgt op de afdeling Medische Beeldvorming, een uur voor het onderzoek. Volgt u de instructies die u krijgt bij de uitreiking van het middel. Houdt u er rekening mee dat dit middel laxerend kan werken: zorgt u er daarom voor dat u in de buurt van een toilet blijft.

Na ongeveer een uur haalt een MBB-er u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer en vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

Voordat u de MRI-ruimte ingaat, neemt de MBB-er nog met u door of u volledig ‘metaal-vrij’ bent.

Vervolgens neemt u in de MRI-ruimte plaats op de onderzoektafel. U krijgt een infuus in de arm voor het toedienen van Buscopan en contrastvloeistof tijdens het onderzoek. Door deze middelen worden bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar.

Het onderzoek duurt enige tijd en u moet in die periode dezelfde houding kunnen volhouden. Door een beweging van het lichaam worden de opnamen namelijk negatief beïnvloed. Gedurende het onderzoek krijgt u meetapparatuur op uw buik. Deze zogenaamde spoelen worden gebruikt om de opnames te maken.

Na het inbrengen van het infuus en het plaatsen van de meetapparatuur schuift de MBB-er u op de onderzoektafel in de tunnel van het MRIapparaat. Deze tunnel is aan beide uiteinden open.

Tijdens het onderzoek hoort u veel lawaai: een snel kloppend geluid. U krijgt een koptelefoon op en oordopjes in om het geluid te dempen. U kunt de MBB-er horen via de koptelefoon, maar u kunt niet met elkaar praten. Indien gewenst en het onderzoek het toelaat, kan de radio aan of kunt u luisteren naar uw eigen meegebrachte CD. Tevens krijgt u een alarmbel in uw hand. Hierin kunt u knijpen, als u hulp nodig heeft.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Het is mogelijk dat bij sommige tatoeages of permanente make-up door de ijzerdeeltjes die hierin zijn verwerkt, de huid opwarmt. Dit kan hetzelfde effect geven als wanneer u verbrand bent door de zon. Mocht dit het geval zijn, adviseren wij u thuis de huid te koelen. Ook kunnen tatoeages door een MRI onderzoek uitlopen/vervagen.

In principe is een MRI onderzoek een veilig onderzoek. Het sterke magneetveld van de MRI en de contrastvloeistof (gadoteerzuur) kunnen in uitzonderlijke gevallen gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Om deze risico’s uit te sluiten wordt u verzocht een MRI controlelijst in te vullen.

Het orale contrast bevat Mannitol. Indien u daar overgevoelig voor bent dient u dit voor inname kenbaar te maken.

Voor het onderzoek wordt Buscopan ingespoten. Indien u daar overgevoelig voor bent, dient u dit voor de injectie kenbaar te maken.

Bij de contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Overgevoeligheid voor MRI-contrastmiddel (gadoteerzuur) komt zeer zelden voor. Indien u toch bekend bent met een allergie voor MRI-contrastmiddel, 6 neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

U kunt na het onderzoek naar huis; houdt u er rekening mee dat u van injectie met Buscopan wazig kunt gaan zien of duizelig worden. Daarom mag u binnen 45 minuten na de injectie NIET deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan dat iemand u na het onderzoek terugbrengt naar huis.

Na het onderzoek mag u weer alles eten en drinken.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van het MRI-onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreekt u dan zo spoedig mogelijk met uw behandelend arts of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

 • In verband met de beperkte ruimte in de tunnel van het MRI-apparaat, kan de lichaamsomvang van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 120 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee.
 • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
 • Indien u last heeft van claustrofobie, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan u mogelijk een kalmeringsmiddel voorschrijven.
 • Als u bekend bent met MRI-contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Wij adviseren u extra ondergoed mee te nemen in verband met de laxerende werking van het contrastmiddel.
 • Als u een stoma heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. Dit omdat de hoeveelheid contrast welke vooraf gedronken moet worden, mogelijk wordt aangepast. Tevens raden wij u aan contact op te nemen met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. Van haar hoort u of u tijdens het onderzoek een ander stomazakje nodig hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback