Bij het mictiecystogram worden onder doorlichting de urinewegen onderzocht met behulp van een contrastmiddel. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Het mictiecystogram wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant) en een urologisch verpleegkundige.

U mag voorafgaande aan het onderzoek gewoon eten en drinken. De blaas moet tijdens het inbrengen van de blaaskatheter gevuld zijn met urine, dus vlak voor het inbrengen van de blaaskatheter niet uitplassen.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. De MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. Het onderlichaam dient helemaal ontbloot te worden. Het bovenlichaam niet; u mag een hemd of T-shirt aanhouden.  Vervolgens neemt u plaats op de onderzoektafel van het röntgenapparaat. De urologisch verpleegkundige desinfecteert de schaamstreek met een koud aanvoelende vloeistof en brengt een blaaskatheter (slangetje) met gel in via de urinebuis. 
Via de katheter wordt contrastmiddel in de blaas gebracht. Dit is niet pijnlijk. Als de blaas helemaal gevuld is haalt de radioloog de katheter er weer uit. Vervolgens mag u uitplassen en wordt met behulp van röntgenstraling de werking van de blaas tijdens het plassen afgebeeld.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Bij contrasttoediening in de blaas wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om de urinewegen goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reac-tie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. 

De inbrenggel voor de katheter bevat o.a. lidocaïne (verdovende werking) en chloorhexidine (desinfecterende werking). Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor één of meerdere van deze medicamenten, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk melden.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Na afloop van het onderzoek kunt zich weer aankleden om naar huis te gaan. U moet de rest van de dag extra veel drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen. Het plassen na het onderzoek kan een beetje schrijnend aanvoelen.

De uitslag van het mictiecystogram krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder deze aanvraag wordt het onderzoek niet gedaan.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback