Ziek zijn kan ingrijpend zijn. Soms verandert dit uw leven en dat van de mensen om u heen. Ook kunnen emoties of problemen thuis invloed hebben op de manier waarop u met uw ziekte omgaat. Medisch Maatschappelijk Werk biedt hulp en advies aan patiënten die door hun ziekte problemen ondervinden.

Een ziekte of aandoening kan veel vragen oproepen. Vragen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouden, werk, hobby of over de financiële gevolgen van uw ziekte. Ook kunt u emoties hebben die uw herstel in de weg staan. Denk aan onzekerheid, angst en verdriet. Dit kan spanning met zich meebrengen, maar ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slecht slapen of hartkloppingen. Ook problemen thuis kunnen invloed hebben op de manier waarop u met uw ziekte omgaat.

Onze medisch maatschappelijk werkers hebben oog voor de veranderingen in uw situatie. Ze kunnen u ondersteunen bij het vinden van mogelijke oplossingen voor problemen. Dit gebeurt door middel van gesprekken waarin ze hulp en advies aanbieden. Daarnaast kan het voor u prettig zijn om even met iemand buiten uw directe omgeving te praten.
U kunt met de medisch maatschappelijk werker praten over bijvoorbeeld: 

  • hoe u zich voelt tijdens uw verwerking en het leren omgaan met uw ziekte; 
  • de gevolgen van uw ziekte en behandeling; 
  • relatieproblemen of gezinsproblemen; 
  • financiële problemen en huisvesting; 
  • verwijzingen naar instanties, bijvoorbeeld voor lotgenotencontact; 
  • praktische problemen die u kunt ondervinden (u kunt ook een verwijzing krijgen naar de juiste instanties voor hulp).

Uw ziekte kan ook de nodige impact op uw partner, kind(eren) of andere direct naasten hebben. Ook zij kunnen een beroep doen op maatschappelijk werk. Samen werkt u aan het herkennen, erkennen en oplossen van problemen. U leert hier bijvoorbeeld anders mee omgaan, zodat de kwaliteit van uw dagelijkse leven weer toeneemt.

Alle informatie die u tijdens gesprekken geeft is vertrouwelijk. Uw toestemming is altijd nodig voordat wij informatie met derden delen.

Medisch Maatschappelijk Werk is er voor patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen of onder behandeling op de polikliniek staan. Ook hun naasten kunnen bij ons terecht.

Uw zorgverlener kan u doorverwijzen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze medisch maatschappelijk werkers. Dit kan op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 088 – 066 1000. Aan uw afspraak met de medisch maatschappelijk werker zijn geen extra kosten verbonden.

In overleg met u maken wij een afspraak. We proberen dit (voor zover mogelijk) te koppelen aan andere afspraken die u heeft. In ons eerste gesprek maken we kennis en hebben we het over uw problemen. Wanneer mogelijk hebben we het ook gelijk over het oplossen van, of omgaan met, uw problemen. Soms is één gesprek voldoende en anders maken we een vervolgafspraak.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over wat Medisch Maatschappelijk Werk voor u kan betekenen. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de maatschappelijk werker te stellen. U bereikt de polikliniek Medisch Maatschappelijk Werk via telefoonnummer 088- 066 1000 en via maatschappelijkwerk@ozg.nl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback