Sulfasalazine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

 1. het beperken van de beschadiging door uw reumatische/auto-immuun ziekte
 2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

Tijdens de eerste 3 weken van uw behandeling zal de voorgeschreven hoeveelheid Sulfasalazine geleidelijk toenemen; dit gaat volgens schema:

 • 1e week                 1000 mg dd
 • 2e week                 1500 mg dd
 • 3e week en verder 2000 mg dd

Bij onvoldoende resultaat na 2 maanden kan uw behandelend reumatoloog de dosering eventueel ophogen naar 3000 mg per dag.

De tabletten bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen, om bijverschijnselen te voorkomen. Slik de tabletten in hun geheel door.

Nadat u met het gebruik van Sulfasalazine bent gestart kan het 8 tot 10 weken duren voordat u enige verbetering van uw klachten bemerkt. In het algemeen zal uw arts u daarom adviseren om naast de Sulfasalazine andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

 • misselijkheid
 • duizeligheid, hoofdpijn
 • huiduitslag
 • pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond
 • stoornissen in de bloedaanmaak, die op den duur klachten kunnen veroorzaken zoals blauwe plekken en verhoogde kans op infecties
 • tijdelijk verminderde vruchtbaarheid bij mannen
 • uw urine kan oranjerood kleuren, hierover hoeft u zich geen zorgen te maken

Indien één of meerdere van deze verschijnselen zich bij u voordoen, kunt u uiteraard het beste uw huisarts, verpleegkundig specialist  of reumatoloog  hiervan op de hoogte brengen.

Om in een vroeg stadium eventuele bijverschijnselen te kunnen opsporen vinden er regelmatig bloedcontroles plaats: de eerste 3 maanden 1x/2 weken, daarna 1x/ 3 maanden.
Wanneer u de afspraak  niet opvolgt om volgens voorschrift  het bloed te laten controleren  krijgt u het dringend advies om geen Sulfasalazine te gebruiken.

Zwangerschap: Sulfasalazine kan op indicatie worden gebruikt tijdens zwangerschap. Wanneer een zwangerschap wordt overwogen, is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken.
Sulfasalazine is een foliumzuurantagonist, dat wil zeggen dat het de absorptie van foliumzuur kan remmen. Om deze reden adviseren wij de gebruikelijke dosering van foliumzuur bij zwangerschap (0,5 mg/dag minimaal 4 weken voor bevruchting tot ten minste 8 weken na bevruchting) te verdubbelen naar 1 mg/dag.
Borstvoeding: Borstvoeding is toegestaan indien de dosering niet hoger is dan 2000 mg/dag.
Fertiliteit: Oligospermie en mannelijke infertiliteit kunnen optreden en zijn reversibel binnen 2–3 maanden na staken van de medicatie.

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Sulfasalazine.

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandelend reumatoloog  of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas 2016, NVR richtlijn Sulfasalazine 2002,
DREAM 2007 en Reumatologen Noord-Nederland

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback