Leflunomide behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:
1. het beperken van de beschadiging door uw reumatische/auto-immuun ziekte
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

Er wordt gestart met 20 mg één keer per dagDe tablet heel innemen met voldoende vloeistof, met of zonder voedsel. Zo nodig zal de dosis worden aangepast.

Na het starten met Leflunomide kan het 4 tot soms 24 weken duren voordat u enige verbetering bemerkt. Uw arts zal u daarom waarschijnlijk adviseren om naast leflunomide andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

Als bijwerking zijn o.a. beschreven

 • maag- of darmklachten zoals vol gevoel, misselijkheid, diarree (die meestal verdwijnt na het staken van de behandeling)
 • leverfunctiestoornissen en stoornissen in de bloedaanmaak
 • Hierop zal uw bloed regelmatig worden gecontroleerd.
 • ontsteking van het mondslijmvlies
 • hoge bloeddruk
 • huidafwijkingen, haaruitval
 • hoofdpijn, duizeligheid
 • bepaalde vorm van longontsteking (hoesten, kortademigheid)
 • gevoelsstoornissen (doofheid, branderig gevoel of tintelingen) vaak aan de voeten

Indien één of meerdere van deze verschijnselen zich bij u voordoen, kunt u uiteraard het beste uw huisarts, verpleegkundig specialist of reumatoloog hiervan op de hoogte brengen.

Om de kans op bijverschijnselen zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende instructies voor u van belang.

Wees zuinig met alcohol; in combinatie met Leflunomide is het risico van leverfunctiestoornissen verhoogd.

Houdt u goed aan de afspraken voor bloedcontrole. Het normale schema is: gedurende de eerste 3 maanden: 1 x/2 weken, daarna 1x/8 weken, tenzij uw behandelaar het anders met u afspreekt.

Controle bloeddruk: eerste 2 maanden 1x / 4 weken, vervolgens 1x / 3 maanden.

Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed en de bloeddruk te laten controleren, krijgt u het dringend advies geen Leflunomide te gebruiken.

Leflunomide kan een duizelig gevoel geven, wat uw concentratie- en reactie vermogen kan beïnvloeden. Rijd geen auto en bedien geen machines als u hier last van heeft

Meld uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen. Leflunomide kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden, waardoor aanpassing van de dosering van deze geneesmiddelen nodig kan zijn.

Leflunomide mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, vanwege een vergrote kans op aangeboren afwijkingen. Daarom wordt aan zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten geadviseerd om tijdens de behandeling voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen.

Vrouwen moeten na het staken van Leflunomide nog 2 jaar wachten voordat zij zwanger mogen worden. In deze wachttijd moet de anticonceptie worden voortgezet. Indien noodzakelijk kan deze wachttijd van 2 jaar door een zogenaamde “uitwas”-procedure verkort worden tot ongeveer een ½ jaar. Ook mannen die vader willen worden moeten de behandeling met Leflunomide staken en bovengenoemde “uitwas”-procedure volgen.

Uw arts kan u hierover meer vertellen. Indien u een zwangerschap overweegt is het

uiteraard van belang dit met uw behandelend arts te bespreken.

Borstvoeding is tijdens de behandeling met Leflunomide niet toegestaan.

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Leflunomide.

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD.

Bron:

 • Farmacotherapeutisch Kompas 2016
 • Bijsluiter/ productinformatie Leflunomide Sanofi-Aventis,  2015
Reumatologen Noord-Nederland
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback