Hydroxychloroquine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen. Het doel van dit type medicijnen is dan ook: 1. het beperken van de beschadiging door uw reumatische/auto-immuun ziekte 2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

Hydroxychloroquine (dragees à 200 mg) wordt in 1 of 2 doseringen per dag ingenomen, na de maaltijd. Slik de dragees heel door.

Gebruikelijke dosering is 2 dragees à 200 mg per dag, tenzij uw arts anders adviseert.

Nadat u met het gebruik van Hydroxychloroquine bent gestart kan het 3 - 6 maanden duren voordat u verbetering van uw klachten bemerkt. In het algemeen zal uw behandelend arts u daarom adviseren om naast Hydroxychloroquine andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

Als bijwerking zijn o.a. beschreven:

  • Verminderde eetlust, misselijkheid, diarree, buikpijn (deze klachten zijn meestal van voorbijgaande aard)
  • Huiduitslag, jeuk
  • Oogklachten: wazig zien, lichtflitsen (zeldzaam)

Indien één (of meerdere) van deze klachten aanhouden, kunt u het beste uw behandelend arts hiervan op de hoogte stellen. Mogelijke bijverschijnselen verdwijnen overigens meestal snel en volledig na het staken van de behandeling.

Bij de eerste tekenen van netvliesafwijkingen (bv. verstoring van gezichtsscherpte, kleurenzien) de behandeling onmiddellijk staken.

Hydroxychloroquine wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria.

Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering kunnen netvliesafwijkingen en/of hoornvliestroebeling optreden. Deze bijwerkingen worden echter zelden gezien. Bij langdurig gebruik van Hydroxychloroquine zal er controle door de oogarts in ieder geval binnen 1 jaar na start van de medicatie plaatsvinden.

Zwangerschap: Hydroxychloroquine kan, voor zover bekend, tijdens zwangerschap worden gebruikt in de u voorgeschreven dosering. Indien een zwangerschap wordt overwogen is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken.

Borstvoeding: Bij langdurig dagelijks gebruik van hoge doseringen, de borstvoeding staken.

U kunt zonder stoppen van Hydroxychloroquine geopereerd worden of tandheelkundige ingrepen laten doen.

Een griepvaccinatie jaarlijks wordt aanbevolen. Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD.

Bron

  • Farmacotherapeutisch Kompas 2016
  • Screening (Hydroxy)chloroquine Retinopathie, Richtlijn Afdeling Oogheelkunde UMCG 2011
Reumatologen Noord-Nederland

<< Plaats hier  de inhoud >>

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback