U heeft een afspraak voor een mediastinoscopie. Dit is een onderzoek van het bovenste deel van de borstholte.
Bij dit onderzoek wordt de ruimte tussen de longen en rond het hart bekeken. Er wordt gekeken of er eventuele afwijkingen te zien zijn. Door middel van dit onderzoek kunnen stukjes lymfklierweefsel worden weggenomen voor nader onderzoek.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in het
Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal.
Deze folder geeft u alvast wat informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Als u door omstandigheden verhinderd bent, neem dan contact op met de secretaresse van de longarts van het Refaja Ziekenhuis; telefoonnummer 0599 - 654 654.

Zoals uw longarts al met u besproken heeft, wordt u één à twee dagen voor de geplande onderzoeksdatum opgenomen.
Als u een bloedverdunner gebruikt, dan moet u daarmee enkele dagen voor het onderzoek stoppen: acenocoumarol (sintrommitis) 3 dagen en ascal 10 dagen voor het onderzoek. De dag voor het onderzoek wordt uw halskuiltje (dit is het gebied onder het strottenhoofd) geschoren, en moet u vanaf 24.00 uur (ís nachts) nuchter zijn.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Opname in de centrale hal van het ziekenhuis. U wordt dan naar de afdeling gebracht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een algemene chirurg en vindt plaats op de operatiekamer. Het onderzoek vindt onder algehele narcose plaats. Op de operatiekamer krijgt u een infuus.
De chirurg zal een snede maken van ongeveer 4 centimeter in het halskuiltje, waardoor een kijker (scoop) wordt ingebracht.
Door middel van de scoop kan de chirurg het bovenste deel van de borstholte inspecteren. Het kan nodig zijn dat de chirurg stukjes weefsel (biopten) verwijdert voor nader onderzoek.

  • verblijft u een tijdje op de uitslaapkamer tot u weer goed wakker bent. Daarna gaat u weer naar de afdeling; 
  • wordt de familie gebeld dat het onderzoek achter de rug is; 
  • mag het infuus uit als u goed drinkt; 
  • geeft u eventuele duidelijke klachten van pijn, benauwdheid en misselijkheid door aan de verpleegkundige.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de longarts in het Ommelander Ziekenhuis te horen. Als er weefsel is weggenomen duurt het ongeveer vijf werkdagen voor de uitslag bekend is. Zodra de longarts de uitslag heeft zal hij deze op de polikliniek met u bespreken.

U mag één à twee dagen na het onderzoek weer naar huis.
U krijgt een afspraak mee voor een bezoek aan de longarts op de polikliniek longziekten. De hechtingen mogen na 7 dagen bij de huisarts worden verwijderd. Bij problemen na ontslag neemt u contact op met uw huisarts.

Als u voor of na het onderzoek nog vragen hebt kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met de polikliniek Longgeneeskunde van het Ommelander Ziekenhuis, telefoonnummer: 088 – 066 1000.
Als u door een ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Longgeneeskunde. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback