Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een maagontledigingsonderzoek.

Met dit onderzoek kan de functie van de maag worden onderzocht, met name hoe snel voedsel van de maag naar de darmen wordt getransporteerd.
Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat u de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niet meer mag eten of drinken. Medicijnen mogen wel met wat water worden ingenomen.

Bepaalde medicijnen moeten tijdelijk worden gestaakt; u hoort dit bij het maken van de afspraak.

Indien u lijdt aan suikerziekte, wordt u verzocht uw eigen insuline mee te nemen.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

Het onderzoek begint met het eten van een boterham met kaas, een beschuitje met kaas, een boterham met gelei en een kop thee. De gelei is radioactief gemaakt. U proeft niets van de gelei of radioactiviteit. Na het nuttigen van het eten wordt gestart met het maken van de foto’s.

Indien u lijdt aan suikerziekte, wordt u voor de start van het onderzoek verzocht om (uzelf) de insuline toe te dienen.

Het gehele onderzoek duurt in totaal ongeveer 75 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback