Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een longperfusie-scan en shuntonderzoek.

Met deze scan wordt onderzocht hoe goed de doorbloeding in uw longen is en of u misschien een shunt heeft. Een shunt is een afwijkende verbinding in de bloedsomloop. Deze verbinding kan ervoor zorgen dat het bloed niet de normale route door hart, bloedvaten en longen volgt.

Een longperfusie-scan is een onderzoek waarbij de doorbloeding van de longen zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Na injectie van de radioactieve stof in een ader ontstaat in de longen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (SPECT-CT) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. Wanneer u een shunt heeft, kan de radioactieve stof niet alleen naar de longen gaan, maar ook naar het hoofd en de nieren (dit is niet schadelijk voor u).

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek.

In liggende houding krijgt u de radioactieve vloeistof in een ader van de arm ingespoten. Afgezien van de injectie zelf, merkt u niets van de ingespoten vloeistof. De vloeistof stroomt met het bloed naar de longen en wordt daar vastgehouden. Hiermee kan de doorbloeding van de longen beoordeeld worden. Vlak na deze injectie worden vanuit verschillende kanten foto’s van de longen gemaakt.

Na de longfoto’s wordt er een foto van de hersenen en nieren gemaakt, dit is om te kijken of er een shunt is.

Het maken van de foto’s duurt in totaal 45 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Tijdens uw verblijf op de afdeling Medische Beeldvorming vragen we u gebruik te maken van het toilet in wachtkamer 61.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling, omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer klein en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback