Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een longscan.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de doorbloeding (=perfusie) van de longen is. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.  

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek.

In liggende houding krijgt u de radioactieve vloeistof in een ader van de arm ingespoten. Afgezien van de injectie zelf, merkt u niets van de ingespoten vloeistof. De vloeistof stroomt met het bloed naar de longen en wordt daar vastgehouden. Hiermee kan de doorbloeding van de longen beoordeeld worden. Vlak na deze injectie worden vanuit verschillende kanten foto’s van de longen gemaakt. 

Het maken van de foto’s duurt in totaal ongeveer 20 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 1 week een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een “vliegbrief” voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback