Binnenkort komt u bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een logopedische onderzoek. Hieronder vindt u informatie over de afdeling Logopedie. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw logopedist.

Logopedie houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van stem, spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Deze problemen kunnen betrekking hebben op:

adem

 • hyperventilatieklachten

 • stem

  • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik bij spreken en/ of zingen
  • heesheid of stemverlies als gevolg van een ziekte
  • heesheid of keelklachten waarvoor een operatie gewenst is

  • spraak

   • stotteren
   • onduidelijk spreken (dysarthrie) bijvoorbeeld

   • ten gevolge van een beroerte;

    • niet of niet goed uitspreken van klanken

    • taal

     • taalontwikkelingsproblemen (vooral bij jonge kinderen)
     • taalverlies (afasie) bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbloeding

     • gehoor

      • onduidelijk spreken ten gevolge van gehoorproblemen
      • problemen met het verstaan van anderen als gevolg van gehoorproblemen

      • slikken

       • voedingsproblemen bij zuigelingen
       • verkeerd gebruiken van de tong tijdens het slikken en/of spreken
       • slikproblemen als gevolg van een beroerte

Zowel volwassenen als kinderen kunnen voor logopedische behandeling in aanmerking komen. Bij zowel kinderen als volwassenen bestaat de werkwijze van een logopedist uit: 

 • bespreken en vervolgens onderzoeken van de klachten;
 • behandelen van de klachten of leren omgaan met de problemen; 
 • leren gebruiken van eventuele hulpmiddelen en/of technieken.

Logopedische behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.

Een van de logopedisten bezoekt in principe dagelijks (maandag tot en met vrijdag) de verpleegafdeling.
Na een kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg met u een behandelingsplan afgesproken.
Een behandeling vindt meestal in de ochtend plaats en duurt twintig tot dertig minuten.

Het kan zijn dat voortzetting van de logopedische behandeling nodig is na ontslag uit het Ommelander Ziekenhuis. Deze kan plaatsvinden in een particuliere praktijk, maar ook in het Ommelander Ziekenhuis.

Allereerst wordt een afspraak gemaakt voor een logopedisch onderzoek en een daarop aansluitend gesprek. De logopedist bespreekt dan met u de onderzoeksresultaten. Tevens geeft zij u advies over een mogelijke logopedische behandeling. Onderzoek en gesprek duren samen ongeveer een uur.

Afhankelijk van het probleem vindt bij een poliklinische behandeling in principe één keer per week een behandeling plaats. Elke behandeling duurt ongeveer dertig of zestig minuten.

Klinische behandeling wordt volledig vergoed ongeacht uw ziektekostenverzekering.

We adviseren tijdig bij de eigen zorgverzekeraar na te vragen of de logopedie vergoed wordt.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 09.00 uur of 13.00 - 13.30 uur bereiken via het telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback