Lichttherapie wordt voorgeschreven aan mensen met huidaandoeningen zoals psoriasis, eczeem, zonneallergie en jeuk.

Lichttherapie heeft verschillende effecten op de huid: 

 • Bij ziekten zoals psoriasis en eczeem zijn ontstekingsreacties in de huid aanwezig. UV-licht remt deze reacties. 
 • UV-licht herstelt en verdikt de opperhuid. Dit is met name van belang bij een zonneallergie. 
 • Ook stimuleert UV-licht het pigmenteren (bruinen) van de huid. Daarom adviseert men soms lichttherapie bij de huidaandoening vitiligo.

Lichttherapie werkt voornamelijk symptomatisch. Het kan klachten zoals jeuk, roodheid en zwelling doen verminderen, maar het kan de huidziekte niet genezen. De huidaandoening kan dus na het stoppen van de lichttherapie gewoon weer terugkeren. Mensen kunnen wel een tijdlang (weken tot soms jaren) klachtenvrij zijn.

In het Ommelander Ziekenhuis zijn de volgende soorten lichttherapie beschikbaar: 

 • UVB-lichttherapie
  Tegenwoordig is UVB-smalspectrum therapie de meest toegepaste lichttherapie in de dermatologie. UVB-smalspectrum therapie staat ook wel bekend als UVB TL-01 therapie. 

 • Thuisbelichting
  Het is ook mogelijk om
  UVB lichttherapie thuis te volgen. U kunt dit met de dermatoloog bespreken. 

 • Lokale UVA- lichttherapie met psoraleen (lokale PUVA)
  Bij deze behandeling maken we gebruik van
  UVA-licht gecombineerd met het medicijn psoraleen. Dit maakt de huid gevoeliger voor UVA- licht. Deze behandeling passen we toe bij aandoeningen aan de handen en/of voeten. Hierbij dompelen we de handen en/of voeten onder in een badje waarin het psoraleen is gemengd. Na 15 minuten volgt de plaatselijke (lokale) UVA-belichting.

  Na deze behandeling blijven de behandelde handen en/ of voeten gedurende ongeveer 24 uur gevoelig voor zonlicht en fel tl-licht. Daarom adviseren wij om op rest van de behandeldag zonblootstelling en fel tl-licht te vermijden en handschoenen en/ of sokken te dragen of uw handen en/of voeten in te smeren met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (SPF 50).
  Wij raden u aan om daarna onnodige zonblootstelling te vermijden en de huid te beschermen met zonnebrandcrème.

De dermatoloog stelt de indicatie en de doktersassistente voert de behandeling met lichttherapie uit.

De behandeling met UVB-licht vindt plaats in een speciale belichtingscabine. U staat ontkleed in deze cabine. Ter bescherming van uw ogen kunt u gebruik maken van een speciaal hoogtezonbrilletje. We adviseren u om uw geslachtsdelen te bedekken met een smalle onderbroek.

De behandeling met lokale PUVA vindt plaats met kleine lichtpanelen. Deze richten we op uw handen en/of voeten.

We adviseren u om de rest van de behandeldag handschoenen en/of sokken te dragen of uw handen en/of voeten in te smeren met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (SPF 50).

De doktersassistente is ten tijde van de belichting aanwezig om u te helpen.

Een aantal stoffen kan in combinatie met lichttherapie een vervelende verbrandingsreactie op de huid geven. Gebruik daarom geen crème of zalf vooraf aan de belichting.

Vermijd op de dag van de behandeling zonlicht. Bij eventuele verbranding van de huid is het dan duidelijk dat de verbranding van de belichting komt.

Door de belichting wordt uw huid vaak droger, schraal en soms zelf een beetje pijnlijk. We raden u daarom aan om na de behandeling uw huid wel in te vetten. U kunt voor een goede crème of zalf de doktersassistente of dermatoloog om advies vragen.

Het is normaal dat u enkele uren tot een dag na de belichting het gevoel heeft dat u een beetje bent verbrand. Houdt dit gevoel langer dan 24 uur aan? Geef dit dan door aan de doktersassistente. We zullen het tijdschema van de belichting dan aanpassen.

Een veel voorkomende acute bijwerking is uiteraard een zonverbranding. Wanneer u relatief een te hoge dosis wordt gegeven, kan uw huid verbranden. Dit herkent u aan roodheid, pijn, zwelling en warmte.

Andere korte termijn bijwerkingen zijn: 

 • tijdelijke verergering van de huidaandoening; 
 • jeuk; 
 • droge huid.

Om de lange termijn gevolgen van regelmatige lichttherapie te voorkomen proberen we de frequentie van lichttherapie te beperken. Het gaat om gevolgen zoals: 

 • huidveroudering; 
 • een verhoogd risico op huidkanker.
 • Medicijngebruik heeft in het algemeen geen invloed op de behandeling. Toch kunnen sommige medicijnen de gevoeligheid van de huid voor licht beïnvloeden. Meld daarom altijd medicijngebruik en/ of verandering van medicijn gebruik bij de doktersassistente. 
 • Over het algemeen adviseren we om buiten de lichtbehandelingen geen andere vormen van zonblootstelling of lichttherapie te ondergaan. 
 • Bij elk vervolgbezoek is het belangrijk om te melden hoe uw huid heeft gereageerd op de behandeling. Als de reactie te hevig is verlopen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie via 088 – 066 1000.

De dermatoloog bespreekt de risico’s met u.

Er kunnen alternatieve behandelopties voor lichttherapie zijn, maar dit is afhankelijk van uw huidaandoening. U kunt de alternatieve behandelingsopties samen met de dermatoloog bespreken.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de dermatoloog of aan de medewerkers van de polikliniek Dermatologie te stellen. U bereikt de polikliniek Dermatologie via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback