Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een onderzoek van uw lever en galwegen.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de functie van bepaalde levercellen en de galblaas is en of er al dan niet een afvloedbelemmering is in de galwegen.
Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden.
Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn er geen bijzondere voorbereidingen nodig. In een enkel geval moet u nuchter komen. Als dat voor u van toepassing is hoort u dit tijdig van ons.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt de radioactieve vloeistof in een ader van de arm gespoten. Meteen na de injectie wordt er begonnen met het maken van de foto’s. De foto’s worden gemaakt in liggende houding en duren meestal 60 minuten aan één stuk.

Soms worden er kortdurende foto’s gemaakt van enkele minuten, vrij snel na de injectie en één en/of twee uur na de injectie. Het hele onderzoek duurt ongeveer 1½ à 2½ uur.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback