De arts heeft met u afgesproken dat een slaapregistratie (=polygrafie) zal plaatsvinden. Door slaapregistratie kan worden vastgesteld of er tijdens uw slaap periodes zijn waarin u (bijna) niet ademt, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt.

De registratie gebeurt tijdens een opname van één nacht in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. U slaapt meestal op een 1-persoonskamer, zodat u zo min mogelijk gestoord wordt tijdens het slapen.

Neemt u het volgende mee naar het Ommelander Ziekenhuis: 

  • medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking; 
  • nachtkleding of T-shirt waarin u slaapt. Er wordt namelijk apparatuur vastgeplakt aan uw nachtkleding; 
  • toiletartikelen; 
  • indien u thuis slaapt met een CPAP apparaat, moet u deze inclusief alle onderdelen meenemen.

Om ongeveer 21.30 uur sluit de verpleegkundige de volgende apparatuur aan, waarmee u gewoon kunt rondlopen totdat u naar bed gaat: 

  • een klein kastje, dat u om de buik krijgt. Deze verzamelt alle gegevens terwijl u slaapt; 
  • een band om de borst en om de buik om de ademhaling te meten; 
  • een plakker aan de vinger voor de registratie van de hartslag en het zuurstofgehalte; 
  • een klein slangetje dat onder de neus zit om de in- en uitgeademde lucht te kunnen meten. Als u een CPAP apparaat thuis heeft, wordt deze bevestigd aan het kastje om de in- en uitgeademde lucht te kunnen meten.

De volgende ochtend koppelt een verpleegkundige om ongeveer 08.00 uur de apparatuur af. Daarna krijgt u een ontbijt op de afdeling. Ten slotte kunt u zich wassen/douchen en omkleden. Daarna kunt u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw specialist, zo mogelijk binnen twee weken. U krijgt hierover thuis bericht (telefonisch en/of schriftelijk).

Als u vragen heeft over de opname, of als u verhinderd bent, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de Functieafdeling, via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback