Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is noodzakelijk omdat uw kind een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt of omdat er een vermoeden daarvoor bestaat. Graag willen wij u informeren over wat isolatie inhoudt en wat dit voor u en uw kind betekent.

Onder isolatie verstaan we alle maatregelen die voorkomen dat een bacterie of virus zich verder verspreidt. Eén van de maatregelen is dat uw kind meestal op een eenpersoonskamer wordt verpleegd. Het is de bedoeling dat uw kind deze kamer niet verlaat. Dus ook niet naar de speelkamer. Tevens mag de deur naar de gang niet openstaan. Wanneer uw kind voor onderzoek of operatie de kamer verlaat, dan worden extra maatregelen genomen.

Verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners dragen, zolang zij op de kamer zijn, een schort en soms een beschermend mond/neusmasker, handschoenen en/of een muts. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de besmetting wordt overgedragen op andere patiënten die door hun ziekte vaak extra vatbaar zijn voor infecties. Bij het verlaten van de kamer wordt de beschermende kleding uitgetrokken en de handen gedesinfecteerd. Naast de deur hangt een isolatiekaart waarop het type isolatie is aangegeven, zodat hulpverleners en bezoekers weten welke maatregelen getroffen moeten worden.

U als ouder/verzorger kunt een aantal maatregelen treffen om te voorkomen dat het virus of de bacterie van uw kind zich verder verspreidt. Het is daarom belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels: 

 • (Ver)blijf op de kamer
  Aan u maar ook alle anderen die uw kind bezoeken, vragen wij om tijdens het bezoek, op de kamer van uw kind te blijven en niet tussen de kamer en de rest van de afdeling heen en weer te lopen. 
 • Bezoek aan anderen
  Wilt u, behalve uw kind, ook nog andere patiënten bezoeken, doet u dit dan voordat u naar uw kind gaat. Na het bezoeken van uw kind verzoeken wij u het ziekenhuis meteen te verlaten. 
 • Bezoek
  Bezoek is altijd welkom. Onze bezoektijden gelden ook voor degenen die uw zoon of dochter komen bezoeken. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust op de afdeling. Voor elk opgenomen kind geldt dat het belangrijk is niet te veel bezoek te hebben en beter is het bezoek te spreiden. Daarom hanteren we als huisregel op onze afdeling: maximaal twee bezoekers tegelijk. Willen er meer mensen langs komen, dan kunnen zij beter elkaar aflossen.
  Logischerwijs mogen kinderen die zelf ziek zijn of die een flinke verkoudheid hebben, niet op bezoek komen op de kinderafdeling. Dit ter bescherming van onze patiënten. Wanneer uw kind bezoek krijgt dient één van de ouders aanwezig te zijn. 
 • Koffie en thee
  Vlakbij de afdelingskeuken staat een koffie-/theekastje. Bij binnenkomst op de afdeling mag u hier iets te drinken van meenemen naar de kamer. Tijdens uw bezoek verzoeken wij u geen koffie of thee te halen, de voedingsassistente komt tussendoor bij u langs met koffie en thee. 
 • Speelgoed
  Op de afdeling is een speelkamer. Wij verzoeken u vriendelijk om voor uw zoon of dochter van huis speelgoed of andere dingen, die voor ontspanning kunnen zorgen, mee te nemen. Zo voorkomen we dat via het speelgoed op de speelkamer, de besmetting op andere kinderen wordt overgedragen. 
 • Hulp nodig
  Als u bij uw kind op de kamer bent en hulp van een verpleegkundige nodig hebt, gaat u dan niet op zoek naar een verpleegkundige maar druk op de bel. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige bij u en uw kind. 
 • Bezoek van broertjes en zusjes
  Natuurlijk mogen broertjes en zusjes altijd op bezoek komen. We vragen u er wel op te letten dat ook zij op de kamer van uw zoon of dochter blijven. 
 • Overnachten
  Uw kind heeft u nodig tijdens de opname en vindt het misschien fijn als u er ook ’s nachts bent. Er kan daarom altijd één ouder blijven slapen. 
 • Toiletgebruik
  Op de kamer van uw kind bevindt zich een toilet. Deze is ook bedoeld voor u en anderen die bij uw zoon of dochter op bezoek zijn. Dus graag geen gebruikmaken van de toiletten elders op de kinderafdeling of in het ziekenhuis. 
 • Handenhygiëne
  Om het risico op besmetting van andere opgenomen kinderen te verkleinen, vragen wij niet alleen u, maar ook broertjes, zusjes en alle anderen die bij uw kind op bezoek zijn geweest, bij vertrek eerst in de sluis bij de kamer de handen te wassen en te desinfecteren (volgens de instructies) en daarna zo snel mogelijk de afdeling te verlaten.

Wij begrijpen dat geïsoleerde verpleging voor u en uw kind niet prettig is. Alleen op deze manier is het echter mogelijk om andere patiënten tegen een eventuele besmetting te beschermen. Heeft u nog vragen over het geïsoleerd verplegen, dan kunt u die stellen aan een verpleegkundige of aan de behandelend arts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback