Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een onderzoek te laten doen naar uw ontlasting (feces). Uw behandelend arts heeft de informatie uit het onderzoek nodig om u de beste behandeling te kunnen bieden.

Uw arts heeft aangegeven over welk onderzoek het in uw geval gaat.

Verzamelen niet zichtbaar(occult)bloed/Calprotectine
Van het ziekenhuis heeft u een potje meegekregen voor uw ontlasting. In de deksel zit een schepje. Hiermee kunt u uw ontlasting in het potje doen. Vult u het potje maximaal voor de helft met ontlasting. Bewaar het potje op een koele plaats. Per aangevraagde test krijgt u 1 ontlasting potje mee.

Calprotectine ontlasting binnen 20 u inleveren!

Een aantal zaken kunnen invloed hebben op de uitslag. Daarom vragen wij u het te melden wanneer: 

 • U waarneembare rectale bloedingen (bijvoorbeeld aambeien) heeft.
 • U bloed in de urine heeft.
 • U bepaalde medicatie gebruikt die kleine bloedingen kunnen veroorzaken in de maag.
 • U menstrueert.

Verzamelen van (3x) 24-uurs ontlasting
Voor het verzamelen van de ontlasting heeft u een verzamelcontainer nodig. Deze wordt door de ziekenhuislocaties van Certe uitgegeven in de vorm van een blik. Alleen ontlasting die verzameld is in een verzamelblik dat uitgegeven is door het laboratorium, wordt geaccepteerd voor het onderzoek.

Instructies voor het verzamelen 24-uurs ontlasting
Het verzamelen van de ontlasting gaat in op het moment dat u de eerste ontlasting heeft opgevangen. Vanaf dat moment tot en met de volgende 24 of 72 uur moet u alle ontlasting verzamelen in hetzelfde verzamelblik.

Belangrijk 

 • Er mag geen urine bij vermengd zijn.
 • Tijdens de menstruatie geen ontlasting verzamelen. 
 • Blik NIET van tevoren omspoelen!
 • Vang alle ontlasting rechtstreeks op in het verzamelblik, de ontlasting mag niet in aanraking komen met de vloeistof in uw toilet. U kunt dit voorkomen door eerst uit te plassen in het toilet voor u ontlasting opvangt. 
 • Voorkom dat er (toilet)papier bij de verzamelde ontlasting komt.
 • Vul het verzamelblik NIET voller dan de aangegeven rode streep op het etiket. Mocht u meer ontlasting verzamelen dan in het verzamelblik past, dan moet u een tweede blik vullen. Geen eigen containers toevoegen!
 • De verzamelde ontlasting op een koele plaats (bijv. kelder of garage) bewaren totdat u het in gaat leveren.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis laten wij laboratoriumonderzoeken uitvoeren door Certe: een organisatie voor medische diagnostiek en advies.

Lever de ontlasting zo snel mogelijk in met het bijhorende aanvraagformulier.
Maak voor het inleveren een afspraak op www.certe.nl, dit mag eventueel ook telefonisch op het nummer: 088 – 237 1000.
Dit kan in ons ziekenhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur, met uitzondering van feestdagen. We raden u aan hiermee rekening te houden op de dag dat u begint met het verzamelen van de ontlasting. Op de dag dat u de ontlasting komt inleveren neemt u een ticket uit de registratiezuil van Certe. U wordt opgeroepen via het oproepscherm, en meldt zich daarna bij de balie.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw behandelend arts.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan uw behandelend arts of aan de medewerkers van Certe te stellen. U bereikt ons ziekenhuis en Certe via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback