Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een urineonderzoek te doen. Hiervoor kunnen verschillende aanleidingen zijn, bijvoorbeeld het vaststellen of uitsluiten van nierziekten, urinewegproblemen of stofwisselingsziekten. Uw behandelend arts heeft de informatie uit het onderzoek nodig om u de beste behandeling te kunnen bieden. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, moet u urine opvangen. Deze tekst bevat instructies voor het verzamelen van uw urine.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis laten wij laboratoriumonderzoeken uitvoeren door Certe; een organisatie voor medische diagnostiek en advies. Dit betekent dat u de verzamelde urine bij de balie van Certe inlevert en dat zij de diagnostiek verrichten. De uitslag van het onderzoek krijgt u altijd via uw behandelend arts.

Voor het verzamelen van uw urine heeft u speciale tankjes gekregen. Wij adviseren u deze zowel gevuld als ongevuld op een koele plaats te bewaren. Bij ieder tankje zit een envelop met hierin een aanvraagformulier. Wilt u op de envelop noteren: 

  • de datum van de dag waarop u de urine in het betreffende tankje heeft verzameld plus;
  • het tijdstip waarop u bent gestart met verzamelen?

Gooi uw eerste ochtendurine weg op de dag waarop u begint met het verzamelen van de urine. Daarna bewaart u alle urine tot en met de volgende ochtend. Ook de eerste plas van de tweede dag bewaart u dus. Na 24 uur levert u het tankje, samen met de aanvraagformulieren, in bij de balie van het Certe (zie ook de volgende alinea ‘inleveren’).

Toevoegingen in de containers 

  • Soms zit er een stof in de vorm van een poeder in de container. Deze toevoeging is belangrijk voor het onderzoek en moet erin blijven zitten.
  • Wanneer u 2 keer achterelkaar 24-uurs-urine moet verzamelen, begin dan altijd met de container die een toevoeging heeft.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u de verzamelde urine zo snel mogelijk bij het laboratorium inlevert, voorzien van bijbehorend aanvraagformulier.
Maak voor het inleveren een afspraak op www.certe.nl, dit mag eventueel ook telefonisch op het nummer: 088– 237 1000.
Indien er binnen 24 uur na het verzamelen geen afspraakmogelijkheden zijn voor het inleveren van de urine, dan kunt u ook zonder afspraak de urine inleveren op een ziekenhuis locatie. Dit kan in ons ziekenhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur, met uitzondering van feestdagen. We raden u aan hiermee rekening te houden op de dag dat u begint met het verzamelen van de urine.

Op de dag dat u de urine komt inleveren neemt u een ticket uit de registratiezuil van Certe. U wordt op geroepen via het oproepscherm, en meldt zich daarna bij de balie. Neem voor het inleveren altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

De uitslag van de 24-uurs urinetest krijgt u via uw behandelend arts.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan uw behandelend arts of aan de medewerkers van Certe te stellen. U bereikt ons ziekenhuis en Certe via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback