Indien er een belemmering is in de afvloed van urine uit een van de nieren, kan het nodig zijn een ‘dubbele J-katheter’ (dun slangetje) in de urineleider achter te laten. Via een cystoscoop (zie brochure Cystoscopie) brengt de uroloog de dubbele J-katheter naar de nier. Door een metalen voerdraad door de katheter te plaatsen, is het mogelijk om onder doorlichting (röntgenbuis) de positie van de katheter goed te plaatsen. Onderstaand leest u meer over deze behandeling. Deze informatie is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt met u besproken..

Een ‘dubbele J-katheter’ is een dun slangetje, dat via de plasbuis in de urineleider en naar de nier wordt opgevoerd en achtergelaten. Het ene uiteinde van het slangetje bevindt zich in de nier, het andere uiteinde in de blaas. Het doel van een ‘dubbele J’ is om de urine-afvloed uit de nier te waarborgen. De ingreep dankt zijn naam ‘dubbele J‘ aan de vorm die lijkt op twee op elkaar geplaatste letters J.  Een dubbele J-katheter is een implantaat en wordt in overleg met uw arts geplaatst voor een korte of langdurige behandeling.

De behandeling vindt bij vrouwen plaats op de poliklinische afdeling Urologie. Bij mannen en kinderen gebeurt dit op de operatieafdeling.

Als de behandeling poliklinisch gebeurt, hoeft u niet nuchter te zijn.
Wordt de behandeling op de operatieafdeling uitgevoerd, dan moet u nuchter zijn. Vooraf krijgt u hierover uitleg.  

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren te melden aan de uroloog. In overleg met de uroloog stopt u tijdelijk met deze medicijnen.

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de verpleegafdeling, waarna u op de verpleegafdeling gereed wordt gemaakt voor het onderzoek. U krijgt hier ook een antibioticumtablet dat u moet innnemen. 

Belangrijk: wanneer de behandeling onder algehele narcose wordt uitgevoerd, mag u tot 24 uur ná de ingreep, niet deelnemen aan het verkeer (niet zelf autorijden, fietsen, e.d.). Wij verzoeken u dringend u te laten rijden.

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel. Vervolgens reinigt de verpleegkundige de schede of de penis met water.

Belangrijk is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent zodat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan. Via deze cystoscoop voert de uroloog een dunne katheter op via de urineleider naar de nier. 

Het kan zijn dat u tijdens de behandeling een gevoel krijgt van aandrang om te plassen. Dit komt omdat de uroloog steriel water in de blaas laat lopen. Het opvoeren van de katheter naar de nier kan gevoelig zijn.

Tijdens de behandeling is ook een röntgenlaborant aanwezig om de röntgenapparatuur te bedienen, zodat de uroloog kan zien of de dubbele J-katheter goed op zijn plaats ligt.

Er zijn geen beperkingen na de behandeling. Bij sommige patiënten treedt na de behandeling (soms gedurende enkele dagen) een branderig gevoel op bij het plassen en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zichtbaar zijn. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. 

Het is belangrijk dat u veel drinkt, tenminste 1,5 tot 2 liter .

Bij een dubbele J-katheter is het mogelijk dat u het uiteinde van de katheter in de blaas voelt zitten. Meestal gaat dat gevoel over, eventueel kunt u er medicijnen voor krijgen.  

U krijgt een controleafspraak mee.

Na de behandeling is er een iets verhoogde kans op een urineweginfectie, maar dit komt doorgaans weinig voor.

Indien u plasklachten blijft houden, er veel bloed zichtbaar is in de urine of er koorts (hoger dan 38.5 graden) optreedt, kunt u contact opnemen met het ziekenhuis via telefoonnummer 088 – 066 1000. Vermeldt u dan ook dat u onder behandeling bij de uroloog bent.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het ziekenhuis via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Mocht u door ziekte of om andere redenen verhinderd zijn, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Klant Contact Centrum van het ziekenhuis (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur), via het telefoonnummer 088 – 566 2000. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden en er wordt dan met u een nieuwe afspraak gemaakt.

<< Plaats hier  de inhoud >>

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback