In overleg met uw arts zal er bij u een hydrocele of spermatocele operatie worden verricht. Deze operatie betreft een ingreep aan het scrotum (balzak). Een hydrocele (hydros = water, cele = holte) is een goedaardige zwelling en is gevuld met vocht. Deze komen frequent voor en behoeven veelal geen behandeling. Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen. Als er bij een hydrocele of spermatocele niets wordt gedaan bestaat nimmer het gevaar dat zij kwaadaardig worden.

Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocele. Soms ontstaat een hydrocele ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocele nader onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek hiertoe voldoende, soms dient echografisch onderzoek van de balzak verricht te worden. Vaak is een hydrocele klein en zacht aanvoelend, soms echter kan zij groot worden: tot wel 15 cm . in doorsnede.

Een spermatocele ontstaat vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal getransporteerd en daar vindt verdere rijping plaats. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat.  De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje omdat het zaadtransport niet adequaat verloopt (bijvoorbeeld bij ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele.

Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weer weg. Meestal geven een hydrocele of spermatocele geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak beperkt van grootte. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk zijn.

Indien een spermatocele of hydrocele behandeld moet worden, is een operatie nodig. De ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht worden. Van tevoren moeten haren op de balzak geschoren worden.

De ingreep gebeurt onder algehele narcose, regionale anesthesie (met behulp van de ruggenprik) of plaatselijke verdoving. Wanneer met u is afgesproken dat u een algehele narcose of een kalmerend middel krijgt toegediend, dan kunt u tot 24 uur ná de ingreep niet deelnemen aan het verkeer (niet zelf autorijden, fietsen, e.d.). Wij verzoeken u dringend om u in dat geval te laten rijden.

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Sintrom, Acetosal, ASA), wordt deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen van tevoren gestaakt.

De uroloog maakt een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en de bijbal geïnspecteerd en wordt de hydrocele of spermatocele verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die u steun geeft, ook ‘s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling. 

De verbandgazen waarmee de balzak is ingepakt, moet u twee dagen laten zitten. Hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen. 

De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt. 

Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die geleidelijk uit zichzelf verdwijnt.

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatige pijn in het wondgebied of een infectie.
Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor en behoeft geen verdere behandeling. 

Zelden komt de hydrocele terug. Na een spermatocele operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocele ontstaat. Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan de bijbal een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Dit zou kunnen resulteren in sterilisatie aan de geopereerde zijde. Daarom moet terughoudend gehandeld worden met de behandeling van een spermatocele indien kinderwens nog aanwezig is. Bij een hydrocele operatie is bovenstaande niet van toepassing.

Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt dan zo snel mogelijk contact op met het Klant Contact Centrum van het ziekenhuis, te bereiken via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van het ziekenhuis, te bereiken via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback