Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een hersenscintigrafie (DaTscan).

Dit onderzoek kan informatie geven over de oorzaak van de neurologische klachten waarvoor u naar de specialist bent gegaan. Deze informatie kan van belang zijn voor de keuze van behandeling. Om dit te onderzoeken worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen en daarna omgezet in beelden.

Voor dit onderzoek moet het gebruik van bepaalde medicijnen worden gestopt. Van uw arts of bij het maken van de afspraak verneemt u welke medicijnen u mag gebruiken en welke niet.

Eén uur voor de toediening van de radioactieve stof moet u (thuis) een medicijn innemen. Dit medicijn (150 mg Kaliumjodide) krijgt u tijdens het maken van de afspraak of wordt naar u opgestuurd.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt een radioactieve vloeistof in een ader van de arm gespoten. Na een inwerktijd van minimaal 3 uren worden de foto’s gemaakt. De foto’s worden gemaakt in liggende houding. U komt met uw hoofd in een steun te liggen om beweging te voorkomen. De camera draait, in stapjes, zo dicht mogelijk om het hoofd heen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten. U hoeft tijdens de wachttijd tussen de injectie en de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan om binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Aangezien de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback