Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een hartvitaliteitsonderzoek met Tc-99m.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de doorbloeding van de hartspier is.

U mag normaal ontbijten, echter wel vóór 9.00 uur. Daarna mag u niets meer eten. Wel mag u drinken. Als u insuline gebruikt, kunt u de normale dosis spuiten. U wordt verzocht twee boterhammen met kaas mee te nemen, die u moet opeten nadat de radioactieve stof is toegediend.

Is het bij uw arts bekend dat u:

  • medicijnen gebruikt? 
  • overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen? 
  • aan een bepaalde aandoening lijdt (bijvoorbeeld suikerziekte?)
  • (misschien) zwanger bent, of u borstvoeding geeft?

Als dat niet zo is, meldt dat dan alsnog aan uw arts.

  • U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de afdeling Medische Beeldvorming.

  • Voorafgaand aan het onderzoek wordt een medicijn onder de tong gespoten. Vervolgens krijgt u een radioactieve vloeistof ingespoten in een ader van de arm. Van deze vloeistof merkt u verder niets. Deze vloeistof moet verwerkt worden door het lichaam, waardoor de foto’s pas na enige tijd gemaakt kunnen worden. De wachttijd varieert van 1 tot 2 uren. U verneemt van de laborant, die de toediening uitvoert, het tijdstip van de scan.

  • In de wachttijd moet u de boterhammen opeten. Ook krijgt u koffie of thee en een reep chocolade, die u moet opeten/opdrinken zodat de radioactieve stof zich niet ophoopt in de lever en galblaas. U wordt verzocht te wachten op de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

  • Na de inwerkperiode worden de foto’s gemaakt. Voor de foto's is het noodzakelijk om uw bovenlichaam geheel te ontbloten. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoeksbed met uw armen naar boven en hierbij draait de camera in een halve cirkel, in stappen, om u heen. Hierbij wordt ook een CT-scan gemaakt. Het maken van deze foto’s en scan duurt 10 minuten.

  • Na het maken van de foto’s wordt gecontroleerd of de opnames gelukt zijn. Het kan zijn dat de foto’s na 1 tot 2 uur herhaald moeten worden omdat radioactiviteit in de lever of maag storing geeft. Na afloop van de foto’s mag u naar huis of terug naar de afdeling als u opgenomen bent.

  • Het gehele onderzoek duurt, inclusief wachtperiode, maximaal 2½ uur.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof en röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback