Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een hartonderzoek na belasting.

Dit onderzoek wordt gedaan om de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning (belasting) te meten.

De volgende instructies moet u heel precies volgen, anders kan het onderzoek niet doorgaan.
U wordt verzocht 2 boterhammen met kaas mee te nemen die u moet opeten nadat de radioactieve stof is toegediend.

De dag vóór het onderzoek
U mag de hele dag vóór het onderzoek eten en drinken. Vanaf 12.00 uur ’s middags mogen deze (voedings)middelen echter geen cafeïne bevatten. Cafeïne zorgt namelijk dat het medicijn dat het hart moet belasten niet werkt.

Samengevat:

 • De dag vóór het onderzoek mag u ’s ochtends tot 12.00 uur eten en drinken zoals u gewend bent.
 • De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 12.00 uur ’s middags nog wel eten en drinken, maar dit mag geen cafeïne bevatten.

In onderstaande (voedings)middelen zit cafeïne:

 • Koffie
 • Cafeïnevrije koffie
 • Thee
 • Chocolade
 • Cacao
 • Cola
 • Cafeïne/coffeïne houdende medicijnen
 • Andere cafeïne houdende dranken
 • Cafeïne/coffeïne houdende medicijnen
  – Cafeïne of coffeïne zit met name in pijnstillers zoals paracetamol met caffeïne (o.a. Paracof, Panadol plus, Finimal)

De dag van het onderzoek - indien de afspraak vóór 12.30 uur is

 • Voor 08.00 uur ’s ochtends mag u een licht ontbijt gebruiken (één beschuit of halve boterham met jam).
 • Vanaf 08.00 uur ’s ochtends mag u niet meer eten.
 • U mag geen koffie, cafeïnevrije koffie, thee, chocola, cacao, cola of andere cafeïne houdende dranken gebruiken.
 • Als u insuline spuit, mag u 2/3 van de normale ochtenddosis spuiten.
 • Als u medicijnen gebruikt, mag u die gewoon innemen met water tenzij deze cafeïne of coffeïne bevatten of de cardioloog u andere adviezen heeft gegeven.

De dag van het onderzoek - indien de afspraak ná 12.30 uur is

 • Heeft u pas een afspraak om 12.30 uur of later, dan mag u tussen 9.00 – 11.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken.
 • U mag ook nu geen koffie, cafeïnevrije koffie, thee, chocola, cacao, cola of andere cafeïne houdende dranken gebruiken.

Belangrijk
Is het bij uw arts bekend dat u:

 • Overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen?
 • (Misschien) zwanger bent, of u borstvoeding geeft?

Als uw arts niet op de hoogte is, wilt u dit dan alsnog melden?

U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de afdeling Medische Beeldvorming.

Voor het onderzoek wordt u verzocht uw bovenlichaam te ontbloten. De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) brengt een infuusnaaldje in uw arm in. Vervolgens krijgt u een medicijn toegediend via het infuus. Dit medicijn verwijdt de bloedvaten van uw hart en geeft hetzelfde effect als een grote inspanning. Tijdens toediening van het medicijn, wordt de radioactieve vloeistof ingespoten. Van deze radioactieve vloeistof merkt u verder niets. Hierna wordt het infuus verwijderd.

De radioactieve vloeistof moet verwerkt worden door het lichaam, daardoor kunnen de foto’s pas na een wachttijd gemaakt worden. De wachttijd varieert tussen de 1 en 3 uren. U verneemt van de MBB’er het tijdstip van de scan.

In de wachttijd moet u de boterhammen opeten. Ook krijgt u koffie en een reep chocolade, die u moet opeten/opdrinken zodat de radioactieve stof zich niet ophoopt in de lever en galblaas. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Indien u in het ziekenhuis blijft, wordt u verzocht te wachten in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Na de inwerkperiode worden de foto’s op de afdeling Medische Beeldvorming gemaakt. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoeksbed met uw armen naar boven en hierbij draait de camera in een halve cirkel, in stappen, om u heen. Hierbij wordt ook een CT-scan gemaakt. Het maken van de foto’s en scan duurt ongeveer 10 minuten.

Na het maken van de foto’s wordt gecontroleerd of de opnames gelukt zijn. Het kan zijn dat de foto’s na 1 tot 2 uur herhaald moeten worden, omdat radioactiviteit in de lever of maag storing geeft. Na afloop van de foto’s mag u naar huis of terug naar de afdeling als u opgenomen bent.

Op de gemaakte foto’s is te zien hoe de doorbloeding van de hartspier is. Dit kan doordat de vloeistof die bij u wordt ingespoten straling uitzendt die door de camera wordt opgevangen. Met een computer worden de gegevens tot beeld verwerkt.

Het gehele onderzoek duurt, inclusief wachtperiode, 1,5 tot maximaal 3,5 uur.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming, deze bevindt zich in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Het medicijn dat is toegediend om het hart te belasten kan in een aantal gevallen hoofdpijn, een warm, gespannen gevoel in het lichaam of pijn op de borst veroorzaken. Dit verdwijnt meestal snel na het stoppen van de toediening.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB’ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Afhankelijk van de bevindingen van dit hartonderzoek na belasting, kan een extra onderzoek (hartonderzoek in rust) nodig zijn.

Is dit het geval, dan wordt hierover contact met u opgenomen. In overleg met u wordt dan een afspraak voor dit onderzoek ingepland.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof en röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback