Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een hartonderzoek in rust.

Waarschijnlijk is er eerder een hartonderzoek met belasting bij u uitgevoerd. De voorbereiding voor een hartonderzoek in rust is anders, lees deze aanwijzingen daarom aandachtig.

U wordt verzocht 2 boterhammen met kaas mee te nemen die u moet opeten nadat de radioactieve stof is toegediend.

U mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent, dus ook koffie, thee etc.

 • Voor 08.00 uur ’s ochtends mag u een licht ontbijt gebruiken (één beschuit of halve boterham met jam) eventueel met koffie of thee.
 • Als u insuline spuit, mag u 2/3 van de normale ochtenddosis spuiten.
 • Vanaf 08.00 uur ’s ochtends mag u niet meer eten. Wel mag u water drinken.
 • Indien de toediening (prik) na 11.00 uur 's ochtends gepland is, mag u normaal ontbijten, maar wel uiterlijk voor 09.00 uur. Als u insuline gebruikt, spuit u in dit geval de normale dosis.
 • Medicijnen mag u gewoon innemen met water, tenzij de cardioloog u andere adviezen heeft gegeven.

Is het bij uw arts bekend dat u:

 • Overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen?
 • Aan een bepaalde aandoening lijdt (bijvoorbeeld suikerziekte?)
 • (Misschien) zwanger bent, of dat u borstvoeding geeft? Als uw arts niet op de hoogte is, wilt u dit dan alsnog melden?
 • Op de afdeling Medische Beeldvorming krijgt u een radioactieve vloeistof ingespoten in een ader van de arm. Van deze vloeistof merkt u verder niets. Deze vloeistof moet verwerkt worden door het lichaam, daardoor kunnen de foto’s pas na een wachttijd gemaakt worden. De wachttijd varieert van 1 tot 2 uren. De MBB’er (radiodiagnostisch laborant), die de toediening uitvoert, vertelt u het tijdstip van de rustscan.
 • In de wachttijd moet u de boterhammen opeten. Ook krijgt u koffie of thee en een reep chocolade, die u moet opeten/opdrinken zodat de radioactieve stof zich niet ophoopt in de lever en galblaas. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven, maar dat mag wel. Indien u in het ziekenhuis blijft, wordt u verzocht te wachten in de wachtruimte van de SPECT-CT.
 • Na de inwerkperiode worden de foto’s op de afdeling Medische Beeldvorming gemaakt. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoeksbed met uw armen naar boven en hierbij draait de camera in een halve cirkel, in stappen, om u heen. Er wordt ook een CTscan gemaakt. Het maken van deze foto’s duurt ongeveer 10 minuten.
 • Na het maken van de foto’s wordt gecontroleerd of de opnames gelukt zijn. Het kan zijn dat de foto’s na 1 tot 2 uur herhaald moeten worden omdat radioactiviteit in de lever of maag storing geeft. Na afloop van de foto’s mag u naar huis of terug naar de afdeling als u opgenomen bent.

Op de gemaakte foto’s is te zien hoe de doorbloeding van de hartspier is. Dit kan doordat de vloeistof die bij u wordt ingespoten straling uitzendt die door de SPECT-CT wordt opgevangen. Met een computer worden de gegevens tot beeld verwerkt.

Het gehele onderzoek duurt, inclusief wachtperiode, maximaal 2½ uur.


U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming, deze bevindt zich in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB'ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof en röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

De computerfoto’s moeten nog bewerkt en beoordeeld worden, daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de MBB’er die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling Medische Beeldvorming is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback