U bent verwezen naar het handenspreekuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. U komt voor een beoordeling van de klachten van uw handen en/of polsen.

Het handenspreekuur is opgezet door de afdeling Chirurgie van het Ommelander Ziekenhuis én de handtherapeuten van de Praktijk voor Handtherapie Groningen.

Op het handenspreekuur brengt u een bezoek aan een handchirurg en een handtherapeut. Gezamenlijk onderzoeken zij uw klachten, kijken naar de oorzaak van het probleem en geven advies voor verdere behandeling. Dat kan zijn een operatie, revalidatieoefeningen of bijvoorbeeld spalktherapie.

Soms is het nodig om eerst aanvullend onderzoek te doen. Dan moet er bijvoorbeeld een foto, een echo of een CT-/MRI-scan worden gemaakt, voordat een goede diagnose gesteld kan worden. Daarna kan alsnog het behandelplan worden opgesteld. Als het nodig is wordt er een orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts ingeschakeld. Of u wordt doorverwezen naar één van de vele specialistische poli’s in het UMCG.

Wanneer uit de verwijsbrief blijkt dat uw probleem een specifiek handchirurgisch probleem betreft, dan kan het zijn dat u op een willekeurige dag alleen de chirurg spreekt. Dit doen wij om de wachttijd voor het handenspreekuur kort te houden.

Handtherapie is een specialisatie van ergotherapie en fysiotherapie en bestaat vaak uit een combinatie van beide. Handtherapeuten hebben hiervoor een speciale opleiding gehad en zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen. Denk aan wondgenezing, het herkennen van complicaties, nabehandeling van handoperaties, het vervaardigen/aanmeten en waar nodig het bijstellen/aanpassen van (confectie-)spalken. Maar ook het behandelen van spierletsels, het begeleiden van botbreuken en het geven van prothesetraining.

De meest voorkomende aandoeningen waarvoor mensen naar het handenspreekuur komen zijn: 

 • krom staan van vingers (ziekte van Dupuytren of Koetsiersziekte); 
 • een ontsteking van de strek- en spreidpezen van de duim (ziekte van Quervain); 
 • een haperende vinger of duim (Triggerfinger);
 • slijtage (artrose); 
 • beknelling van een handzenuw (Carpaal Tunnel Syndroom); 
 • cystes (ganglion); 
 • letsels van hand en pols.

De huisarts of specialist verwijst u door naar het handenspreekuur.

 • Bent u verhinderd voor uw afspraak, dan verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak voor u.
  Het telefoonnummer en e-mailadres vindt u onder het kopje ‘Contact’. 
 • Neemt u altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen over het handenspreekuur, dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000 en vragen naar de afsprakenbalie Chirurgie. Zij verbinden u dan door.
Of u mailt naar: chirurgie@ozg.nl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback