In het Ommelander Ziekenhuis Groningen houden twee gespecialiseerde kinderverpleegkundigen een verpleegkundig spreekuur voor kinderen met astma/longproblemen, eczeem en adrenaline auto-injector. Samen met andere zorgverleners zijn zij verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen met astma/longproblemen, eczeem en adrenaline auto-injector.  

In deze folder vindt u nadere informatie over:

 • het spreekuur voor kinderen met astma/longproblemen; 
 • het spreekuur voor kinderen met eczeem; 
 • het spreekuur voor kinderen met een adrenaline auto-injector; 
 • hoe u een afspraak kunt maken met deze gespecialiseerde kinderverpleegkundigen.

De functie van de gespecialiseerde kinderverpleegkundigen omvat verschillende onderdelen, namelijk:

 • geven van informatie, instructie en begeleiding aan kinderen met astma, eczeem en adrenaline auto-injector en hun ouders/verzorgers;
 • ingaan op vragen over astma/longproblemen, eczeem en adrenaline auto-injector en adviseren van collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners binnen het Ommelander Ziekenhuis; 
 • bijdrage leveren aan opleidingsprogramma’s;
 • bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de astma/longproblemen en eczeemzorg bij kinderen en van de functie van de kinderlong- en eczeemverpleegkundige op de polikliniek Kindergeneeskunde binnen het Ommelander Ziekenhuis.


Het voorschrijven of wijzigen van medicijnen gebeurt door de kinderarts.

Doelstelling van het spreekuur voor kinderen met astma/longproblemen: 

 • het kind en zijn/haar ouders/verzorgers leren om zelfstandig om te kunnen gaan met astma/longproblemen; 
 • het helpen voorkomen van periodieke verergeringen van de astma en van verhoogd medicatiegebruik; 
 •  ziekenhuisopnames voorkomen dan wel verkorten.
 • informatie geven en begeleiden

De kinderlongverpleegkundige kan u en uw kind informeren over: 

 • werking van de longen;
 • de ziekte astma en benauwdheid: klachten, uitlokkende factoren, waarschuwingssignalen; 
 • medicijnen en -gebruik: belang en werking van de medicijnen zoals verschil tussen luchtwegverwijders en -beschermers; bijwerkingen van medicijnen, tijdstip en volgorde van het innemen van medicijnen en het bewaren en onderhoud ervan; 
 • leven met astma thuis, op school, en tijdens sport.

Doelstelling van het spreekuur voor kinderen met eczeem:

 • het kind en zijn/haar ouders/-verzorgers leren om zelfstandig om te kunnen gaan met eczeem; 
 • het helpen voorkomen van periodieke verergeringen van de eczeem en van verhoogd medicatiegebruik; 
 • ziekenhuisopnames voorkomen dan wel verkorten;
 • informatie geven en begeleiden.

De eczeemverpleegkundige kan u en uw kind o.a. informeren over:

 • wat is eczeem;
 • oorzaken van eczeem;
 • medicijnen en -gebruik: belang en de werking van de zalven, het verschil tussen vette zalf en hormoonzalf, bijwerkingen hormoonzalf, tijdstip en volgorde van het gebruik van de zalven en het bewaren en onderhoud van de zalven;
 • hoe en hoe vaak moet je zalven;
 • baden/douchen, omgaan met jeuk, omgaan met zon en zwemmen;
 • leven met eczeem, thuis, op school en tijdens sport.

Doelstelling van het spreekuur voor kinderen met een adrenaline auto-injector: 

 • het kind en zijn/haar ouders/-verzorgers leren om zelfstandig om te kunnen gaan met de adrenaline auto-injector; 
 • informatie geven en begeleiden.

De gespecialiseerd kinderverpleegkundige kan u informeren over: 

 • allergie en anafylactische shock; 
 • werking adrenaline auto-injector;
 • wanneer en hoe moet de adrenaline auto-injector worden gebruikt;
 • gebruik oefenpen.


De gespecialiseerde kinderverpleegkundigen zijn er voor kinderen met astma, eczeem en adrenaline auto-injector die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar ook voor kinderen die niet (meer) opgenomen zijn.

U kunt met de gespecialiseerde kinderverpleegkundigen in contact komen na een verwijzing van een van de kinderartsen. U kunt ook zelf contact opnemen met deze gespecialiseerde kinderverpleegkundigen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u de gespecialiseerd kinderverpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis bereiken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback