Een ganglion aan de pols is een goedaardige, omkapselde holte in de pols die gevuld is met geleiachtig vocht. Een ganglion kan pijnklachten veroorzaken. In dat geval zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder een operatie. Hieronder staat informatie over een ganglion aan de pols en de behandelmogelijkheden bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven wordt.

Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. Het ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt vooral voor aan de pols, maar ook elders in het lichaam kan het voorkomen. Artrose kan een oorzaak zijn van een ganglion.

Als een ganglion aan de pols pijnklachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Welke behandeling u kunt krijgen is hierna aangegeven. Het is belangrijk om te weten dat een ganglion kan terugkeren. 

Leegzuigen
De arts prikt het ganglion aan met een naald en zuigt het vervolgens leeg. Meestal krijgt u na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de zwelling moet voorkomen.
Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt, kan de arts besluiten het nogmaals leeg te zuigen. Ook kan hij voorstellen het operatief te verwijderen. 

Operatie
Tijdens een operatie haalt de arts het ganglion in zijn geheel weg. De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd. De operatie kan plaatsvinden onder plaatselijke verdoving, regionale of algehele anesthesie (narcose).
De ingreep duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Na de operatie wordt de wond gehecht en uw hand verbonden met een drukverband.

Wij verzoeken u iemand me te nemen om u te begeleiden.

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig. Soms kan een nabloeding of een infectie optreden.
In een enkel geval voelt de omgeving van de wond na de operatie wat prikkelend of doof aan. Dit betekent dat een zenuwtakje tijdelijk wat minder goed werkt door de ingreep. Dit zal in de loop van enige weken weer herstellen.

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben. U kunt hiervoor pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol 500 mg) gebruiken. Wij raden u aan om voor de ingreep al vast pijnstillers in huis te hebben.
Als de pijn na de tweede dag toeneemt, is het verstandig om uw behandelend arts te raadplegen.
De geopereerde hand moet u gedurende die twee dagen overdag zoveel mogelijk hooghouden.

Voor het verwijderen van de hechtingen (dit gebeurt 10-14 dagen na de operatie) krijgt u een afspraak mee naar huis. Verdere controle is in het algemeen niet nodig.

Het herstel na de ingreep is, afhankelijk van de plaats van het ganglion, doorgaans vlot. In het algemeen kunt u vrij snel weer de normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Bij een operatie, injectie of verwonding aan een arm of een been kan, hoewel zeldzaam, een “posttraumatische dystrofie” ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid rond het (operatie)gebied. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of dit probleem zal ontstaan.

Wanneer u last krijgt van (een van) deze klachten, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.

  • twee dagen na de ingreep mag u het drukverband verwijderen. Een pleister is dan voldoende; 
  • om te voorkomen dat de behandelde hand stijf wordt, is het belangrijk dat u het bewegen van de vingers oefent door buig- en strekoefeningen te doen; 
  • om de pols goed te laten genezen is het belangrijk dat u de eerste drie weken zwaar tillen of stevig knijpen met de geopereerde hand vermijdt; 
  • verder raden wij u af de hand de eerste week langdurig in het water te houden (bijvoorbeeld bij het afwassen).

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling aan het ganglion aan uw pols kunt u zich het beste wenden tot de polikliniek Chirurgie, via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Wanneer zich thuis, na de operatie problemen voordoen, neemt u dan contact op met uw huisarts of de afdeling Chirurgie. U kunt bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis: 088-066 1000 en vragen naar de afdeling Chirurgie.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback