Hieronder kunt u de folder 'Fysiotherapieoefeningen na een knieoperatie' downloaden.

Binnenkort komt u bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een knieoperatie. Na de operatie krijgt u oefeningen van de fysiotherapeut.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw fysiotherapeut.

Oefeningen spelen een belangrijke rol in de therapie, waarin we streven naar een zo optimaal mogelijk herstel van de kniefunctie. Het effect van de therapie is mede afhankelijk van de mate waarin u zelf een actieve bijdrage levert. Het is dus belangrijk dat u regelmatig oefent, volgens de instructies van uw fysiotherapeut.

Deze oefeningen dragen bij aan het herstellen van de spierfunctie en het vergroten van de beweeglijkheid van de knie, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw dagelijkse activiteiten.

De oefeningen in deze folder zijn bedoeld als ruggensteuntje bij het onthouden van de oefeningen die de fysiotherapeut met u heeft doorgenomen.

Doet u alleen de oefeningen die de fysiotherapeut met u heeft doorgenomen. Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief met nieuwe oefeningen begint.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback