Uw oogarts heeft met u afgesproken dat er bij u een fluorescentie angiografie onderzoek gedaan zal worden. Bij dit onderzoek wordt een serie foto’s van uw netvlies gemaakt met behulp van een speciaal fototoestel met blauw flitslicht. Van tevoren wordt een kleurstof (fluoresceïne) in een ader van uw arm gespoten. Vrij snel hierna stroomt deze vloeistof ook door de bloedvaten van uw netvlies en op dat moment worden snel achter elkaar meerdere foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gemaakt door de oogarts en een TOA (technisch oogheelkundig assistent)/doktersassistent.

Wanneer de oogarts een afwijking in het achterste deel van uw ogen (netvlies) niet volledig kan beoordelen wordt een fluorescentie angiografie aangevraagd. Bij afwijkende bloedvaten van het netvlies hoopt de vloeistof zich in deze vaten op of dringt door de vaatwand heen. Hierdoor worden de afwijkende bloedvaten veel beter herkenbaar.

Ook schade aan de onderlaag van het netvlies kan goed worden opgespoord. Het onderzoek wordt vooral gedaan om een exacte diagnose te stellen en indien van toepassing om nauwkeurig te bepalen waar een laserbehandeling moet plaatsvinden. Daarnaast kan het onderzoek gebruikt worden om het verloop van een ziekte te volgen en om het effect van een behandeling te beoordelen.

Het onderzoek wordt op de Polikliniek Oogheelkunde verricht. Nadat u zich heeft aangemeld wordt u opgeroepen voor het toedienen van oogdruppels om uw pupillen te verwijden, u moet daarom ook een half uur voor het onderzoek aanwezig zijn. Dit is nodig om goede foto’s te kunnen maken. Nadat uw pupillen wijd genoeg zijn geworden (meestal duurt dit een half uur), wordt u door de TOA opgeroepen voor het onderzoek.

Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Bij dit onderzoek kan maximaal maar één begeleider of familielid aanwezig zijn.

Bij het onderzoek worden uw beide ogen gefotografeerd. Eerst worden enkele kleurenfoto’s van de binnenkant van uw ogen gemaakt. Daarna wordt de oogarts geroepen en die zal een klein naaldje in een ader van uw arm aanleggen (als dit niet goed lukt kan het zijn dat voor een ader op de hand wordt gekozen). Daarna spuit de oogarts tegelijk met het maken van de eerste foto de kleurstof in de ader van uw arm. Na enkele seconden geeft de camera een signaal dat de vloeistof het oog heeft bereikt en worden er in een vrij vlot tempo achter elkaar afwisselend foto’s van beide ogen gemaakt. Het is belangrijk dat u tijdens deze reeks foto’s goed blijft zitten, want de vloeistof verdwijnt na een korte tijd weer uit de ogen, dus dan moeten de foto’s al gemaakt zijn.

Na het onderzoek zal de oogarts zijn bevindingen met u bespreken en zo nodig een vervolgafspraak met u maken.

Na het onderzoek kan uw huid gedurende meerdere uren een wat gele kleur krijgen. De vloeistof verdwijnt langzaam uit het lichaam doordat de nieren deze uit het bloed verwijderen. Hierdoor zal de urine 24 tot 48 uur na het onderzoek donker verkleurd zijn. Door de kleurstof kunt u gedurende een dag extra gevoelig zijn voor zonlicht.

De kleurstof kan soms direct na injectie misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg. Allergische reacties op de kleurstof zijn zeer zeldzaam. Wanneer ze optreden veroorzaken ze roodheid en jeuk van de huid. Deze reacties worden meestal behandeld met tabletten of injecties. Door het flitslicht en de wijde pupillen ziet u na het fotograferen geruime tijd minder goed. Dit is van tijdelijke aard. Het kan prettig zijn om een zonnebril te dragen na het onderzoek

  • Als u zwanger bent (of bezig bent zwanger te raken), dit graag melden.
  • De kleurstof die gebruikt wordt tijdens het onderzoek kan laboratoriumbepalingen in de war sturen. Daarom adviseren wij u om dergelijke bepalingen pas na 24 tot 36 uur te laten plaatsvinden.
  • De kleurvloeistof kan een allergische reactie geven. Indien u een reactie heeft gehad bij een eerder onderzoek dan moet u dit van te voren melden bij de assistent van de polikliniek Oogheelkunde.
  • Wij adviseren u om begeleiding te regelen. Na het onderzoek is het verstandig om niet zelf een voertuig te besturen.

Als u vragen heeft over het onderzoek (of u moet iets melden) kunt u bellen met de polikliniek Oogheelkunde van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur via het centrale telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback