Uw behandelend arts verwijst u naar de Functieafdeling voor een fietsergometrie. We noemen dit onderzoek ook wel inspanningstest, inspanningsonderzoek of fietstest. Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit.

Een fietsergometrie geeft ons informatie over uw inspanningsvermogen. Bij dit onderzoek meten we hoe uw hart en longen functioneren tijdens het fietsen op een speciaal gebouwde hometrainer.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag gewoon eten en drinken. Maar neem liever geen zware maaltijd vlak voor het onderzoek. Drink vanaf 1 uur vóór het onderzoek geen koffie of thee meer en rook dan ook niet meer.

Neem ook uw medicijnen gewoon in. Tenzij u op de polikliniek is verteld dat u met een bepaald medicijn moet stoppen of afbouwen. Wanneer dit voor u van toepassing is, heeft u dit duidelijk doorgekregen van uw longarts. U kunt na het onderzoek weer doorgaan met dit medicijn.
Let op: als uw eigen medicatie tussentijds gewijzigd is, bijvoorbeeld door de huisarts, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

We raden u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens de fietstest. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit, in aanwezigheid van de longarts. We vertellen u vóór het onderzoek wat we van u verwachten tijdens de metingen. Voor optimale resultaten is het belangrijk dat u de aanwijzingen van de analist zo goed mogelijk opvolgt.

Voor het onderzoek vragen we u om uw bovenlichaam te ontbloten. Vrouwen kunnen tijdens het onderzoek hun beha aanhouden. U krijgt elektrodes op uw borst geplakt. Hiermee bewaken we uw hartslag gedurende de gehele test op een monitor.

Omdat we vóór, tijdens en na het fietsen wat bloed nodig hebben, brengt de arts, voordat u op de fiets gaat zitten, een infuusnaaldje in de slagader in uw pols aan. U krijgt een bloeddrukmeter om uw arm. Ook krijgt u een klemmetje aan de vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

Vervolgens krijgt u een ademmasker voor. U kunt dan zowel door de neus als door de mond ademen. Als het masker niet goed past, krijgt u een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus. Het masker of het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. Het apparaat meet onder andere hoeveel en hoe vaak u ademt, hoeveel zuurstof u opneemt en hoeveel koolzuurgas u uitademt.

Voordat u begint met fietsen vraagt de longfunctieanalist u aan de hand van een scorelijst naar de mate van kortademigheid en de mate van vermoeidheid van de benen. Nadat u een aantal minuten rustig in het masker/ mondstuk hebt geademd, vraagt de analist u om te beginnen met fietsen. Daarbij geeft de analist het tempo aan.

In het begin van het onderzoek staat er bijna geen weerstand op de pedalen. We verhogen de weerstand echter heel geleidelijk. Tijdens het fietsen meten we regelmatig de bloeddruk en neemt de arts regelmatig wat bloed af. U fietst door tot u niet meer kunt of tot de longarts aangeeft dat u kunt stoppen. We zetten de weerstand van de pedalen dan weer lager en u kunt rustig uitfietsen.

Na het fietsen moet u het masker nog even ophouden om ook in de herstelfase het zuurstof- en koolzuurgasgehalte te kunnen registreren.

Daarna mag het masker af en wordt u nogmaals gevraagd naar de mate van kortademigheid en vermoeidheid van de benen op het uiterste moment van de inspanning.
Alle elektroden worden afgekoppeld door de longfunctieanalist. Ook verwijderen we het naaldje uit uw arm en leggen we een drukverbandje aan. Dit moet nog zeker 3 uur blijven zitten.

U kunt in het ziekenhuis niet douchen na het onderzoek. Er is wel de mogelijkheid om u even op te frissen.

U mag op eigen gelegenheid naar huis.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Eventuele risico’s heeft uw behandelend arts van tevoren met u besproken.

Een blauwe plek komt vaak voor op de plek waar het naaldje in de slagader gezeten heeft. Deze kan ook zeer groot worden. In dat laatste geval kan het langer dan een week duren voordat deze weer wegtrekt.

Uw behandelend longarts beoordeelt de onderzoeksresultaten. Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de longarts de uitslag met u.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan uw longarts of aan de medewerkers van de Functieafdeling te stellen. U bereikt zowel de afdeling Longgeneeskunde als de Functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback