Uw behandelend arts verwijst u naar de Functieafdeling voor een fietsergometrie. We noemen dit onderzoek ook wel inspanningstest, inspanningsonderzoek of fietstest.

Een fietsergometrie geeft ons informatie over uw inspanningsvermogen. Bij dit onderzoek meten we hoe uw hart en longen functioneren tijdens het fietsen op een speciaal gebouwde hometrainer.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag gewoon eten en drinken. Maar neem liever geen zware maaltijd vlak voor het onderzoek. Drink vanaf 1 uur vóór het onderzoek geen koffie of thee meer en rook dan ook niet meer.

Neem ook uw medicijnen gewoon in. Tenzij u op de polikliniek is verteld dat u met een bepaald medicijn moet stoppen of afbouwen. Wanneer dit voor u van toepassing is, heeft u dit duidelijk doorgekregen van uw longarts. U kunt na het onderzoek weer doorgaan met dit medicijn.
Let op: Als uw eigen medicatie tussentijds gewijzigd is, bijvoorbeeld door de huisarts, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

We raden u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen tijdens de fietstest. Eventueel kunt u een schoon shirt meenemen.
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit. We vertellen u vóór het onderzoek wat we van u verwachten tijdens de metingen. Voor optimale resultaten is het belangrijk dat u de aanwijzingen van de analist zo goed mogelijk opvolgt.

Voor het onderzoek vragen we u om uw bovenlichaam te ontbloten. Vrouwen kunnen tijdens het onderzoek hun beha aanhouden. U krijgt elektrodes op uw borst geplakt. Hiermee bewaken we uw hartslag gedurende de gehele test op een monitor.

U krijgt een klemmetje op het oor om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

Vervolgens krijgt u een ademmasker voor. U kunt dan zowel door de neus als door de mond ademen. Als het masker niet goed past, krijgt u een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus. Het masker of het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. Het apparaat meet onder andere hoeveel en hoe vaak u ademt, hoeveel zuurstof u opneemt en hoeveel koolzuurgas u uitademt.

Voordat u begint met fietsen vraagt de longfunctieanalist u aan de hand van een scorelijst naar de mate van kortademigheid en de mate van vermoeidheid van de benen. Nadat u een aantal minuten rustig in het masker/ mondstuk hebt geademd, vraagt de analist u om te beginnen met fietsen. Daarbij geeft de analist het tempo aan.

In het begin van het onderzoek staat er bijna geen weerstand op de pedalen. We verhogen de weerstand echter heel geleidelijk. U fietst door tot u niet meer kunt of tot de longarts aangeeft dat u kunt stoppen. We zetten de weerstand van de pedalen dan weer lager en u kunt rustig uitfietsen.

Na het fietsen moet u het masker nog even ophouden om ook in de herstelfase het zuurstof- en koolzuurgasgehalte te kunnen registreren.

De longfunctieanalist vraagt u nu aan de hand van de scorelijst naar de mate van de kortademigheid en de mate van vermoeidheid van de benen was op het moment dat u niet meer verder kon met fietsen.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Eventuele risico’s heeft uw behandelend arts van tevoren met u besproken.

Na de inspanningstest koppelt de longfunctieanalist de elektroden, banden en het masker weer los.
U kunt in het ziekenhuis niet douchen na het onderzoek. Er is wel de mogelijkheid om u even op te frissen.

U mag op eigen gelegenheid naar huis.

Uw behandelend longarts beoordeelt de onderzoeksresultaten. Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de longarts de uitslag met u.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan uw longarts of aan de medewerkers van de Functieafdeling te stellen. U bereikt zowel de afdeling Longgeneeskunde als de Functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback