In deze folder vindt u een aantal aanwijzingen die van belang kunnen zijn voor het fertiliteitsonderzoek. Het is van belang dat u deze aanwijzingen strikt opvolgt.

Het is noodzakelijk dat er minimaal 48 uur en maximaal 7 dagen voorafgaande aan het onderzoek geen zaadlozing plaatsvindt (onthoudings-periode).
Het onderzoek is het meest betrouwbaar, wanneer het sperma door masturbatie is verkregen (geen condoom gebruiken!). De penis voor de zaadlozing goed reinigen met water en goed afdrogen!

 • Alleen het meegegeven potje gebruiken.
 • Vóór de zaadlozing het meegegeven potje op lichaamstemperatuur brengen door het potje in de hand te houden. Plotselinge kou is schadelijk voor het sperma. 
 • Het is belangrijk dat een complete zaadlozing in het potje wordt opgevangen. Indien er een deel van het sperma verloren is gegaan, graag vermelden op het formulier onder ‘Bijzonderheden’
 • Op het formulier het tijdstip van zaadlozing vermelden. 
 • Het sperma moet binnen 1 uur na de zaadlozing bij het laboratorium worden afgegeven. U hoeft hiervoor niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar u kunt direct doorlopen naar de balie.

Wanneer de afgelopen 3 maanden zich bij u één of meer van de volgende omstandigheden hebben voorgedaan, graag deze vermelden op het formulier bij ‘bijzonderheden’: 

 • Koorts; 
 • Overgevoeligheidsziekte (bijv. hooikoorts, astma, netelroos, eczeem); 
 • Medicijngebruik (soort en hoeveelheid vermelden). Ook aspirines e.d.! 
 • Operatie onder narcose (datum en aard van de operatie); 
 • Oververmoeidheid; 
 • Onvoldoende nachtrust; 
 • Het verrichten van werkzaamheden met giftige stoffen; 
 • Het verrichten van werkzaamheden in onvoldoende geventileerde ruimtes; 
 • Overige omstandigheden die volgens u de kwaliteit van het sperma zouden kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek vindt plaats in het Ommelander Ziekenhuis. Hiervoor wordt voor u een afspraak gemaakt.

Het sperma moet u dan samen met het formulier met bijzonderheden en het laboratoriumaanvraagformulier aan de balie van Certe (route 34) afgeven.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie, via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback