Uw behandelend arts verwijst u voor een enkel-arm-index naar de Functieafdeling. De enkel-arm-index is een onderzoek om vast te stellen of er vernauwingen in de slagaders van de benen zijn.

  • Voor het onderzoek moeten de armen en voeten/enkels worden ontbloot. Wij vragen u geen steunkousen of zwachtels te dragen. 

  • Het is van belang dat u met een goed uitgerust lichaam aan het onderzoek begint. Daarom vragen wij u om minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat uw lichaam nog even tot rust kan komen.

Tijdens dit onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.
We onderzoeken uw slagaders met behulp van geluidsgolven op de ontblote huid. Met behulp van de geluidsgolven maken we uw bloedstroom hoorbaar en zichtbaar. Vervolgens meten we 1 voor 1 de bloeddruk aan de armen en enkels.

Bij een onderzoek van alleen de armen meten we de bloeddruk aan de boven- en onderarm.

U doet ook een looptest. Met deze test stellen we vast hoe snel pijn bij het lopen optreedt en waar precies.
De looptest gebeurt op een lopende band in wandeltempo. Deze wordt aangepast aan uw conditie. Na het lopen meten we opnieuw 1 voor 1 de bloeddruk aan 1 van de armen en beide enkels.

Dit onderzoek kent geen bijwerkingen of risico’s en is niet belastend.

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. Het gebruik van uw eigen auto of het openbaar vervoer is geen enkel probleem.

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hierover na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de medewerkers van de Functieafdeling te stellen. U bereikt de Functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback