Via een ERCP kan de arts uw galwegen en de afvoergang van de alvleesklier, onder röntgendoorlichting, onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een buigzame slang, een endoscoop. Tijdens het onderzoek kan de arts gelijk een ingreep uitvoeren als dit nodig mocht zijn. Voor dit onderzoek wordt u kortdurend opgenomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een MDL-arts, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door twee verpleegkundigen en een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, neem dan vooraf contact op met uw specialist. Het kan nodig zijn deze medicijnen tijdelijk niet in te nemen. Andere medicijnen kunt u blijven gebruiken tot en met de dag voorafgaande aan het onderzoek.
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat wanneer het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt, u vanaf twaalf uur ’s nachts niet meer mag eten, drinken en roken.

Wanneer het onderzoek na 12 uur plaatsvindt, mag u voor 7 uur ’s ochtends een licht ontbijt (kopje thee met een beschuitje met smeerbeleg). Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.

Bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen of contrastmiddel, wilt u dit dan bij de opname doorgeven?

Als u zich op de afgesproken tijd heeft gemeld bij de administratie van de verpleegafdeling, wijst een verpleegkundige u uw bed. Vervolgens krijgt u een infuus in uw rechterarm of rechter hand. Door het infuus krijgt u eventueel een antibiotica toegediend. Ook dient de arts of sedationist via dit infuus de sedatie toe, waardoor u zich slaperig voelt en ontspannen bent. Het is dus geen narcose.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Een verpleegkundige begeleidt u tijdens het onderzoek.
In de röntgenkamer neemt u plaats op een onderzoektafel.

U krijgt ter bescherming van de kijker een bijtring in de mond.
Hierna gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen.

U krijgt via het infuus de sedatie. Hier kunt u suf van worden.

Bij het onderzoek wordt een buigzame slang gebruikt. Deze slang is voorzien van een lamp en tevens aangesloten op een monitor.

De arts brengt de slang in uw mond, naar de slokdarm. U kunt hierbij in het begin neiging tot kokhalzen hebben, maar dit neemt snel weer af.

De luchtwegen blijven vrij zodat u rustig kunt doorademen. Mocht u hinder ondervinden van slijm of speeksel in de mond, dan wordt dit afgezogen. De slang wordt via de slokdarm en de maag voorzichtig doorgeschoven in de twaalfvingerige darm tot de plaats waar de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier zich bevinden.

De MDL-arts brengt via de slang contrastvloeistof in, waardoor de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier zichtbaar worden op een röntgenfoto. Als het nodig is kan de arts via de slang kleine ingrepen uitvoeren, zoals het wegnemen van een stukje weefsel of het verwijderen van een steen of het plaatsen van een buisje (stent).

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 90 minuten.

Bij iedere ERCP is er een kans op complicaties. De kans op complicaties neemt toe wanneer de arts een ingreep uitvoert tijdens de ERCP. Een complicatie zou kunnen zijn een infectie, een bloeding of perforatie (=gaatje of scheur) van de darm. Een mogelijke andere complicatie is een alvleesklierontsteking. Dit gaat gepaard met buikpijnklachten. Langere opname in het ziekenhuis kan nodig zijn om de complicatie(s) goed te behandelen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Endoscopie of Medische Beeldvorming.

Indien u voor bepaalde medicijnen overgevoelig bent, wilt u dit dan voor het onderzoek doorgeven?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts weegt het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Nadat het onderzoek is afgerond, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
Het infuus blijft zitten tot de volgende ochtend. Door het onderzoek kan de alvleesklier geprikkeld raken. U kunt zich dan wat misselijk voelen. Wanneer u weer mag eten en drinken is afhankelijk van uw klachten.

In het algemeen kunt u de dag na het onderzoek weer naar huis. Voordat u naar huis gaat, bespreekt de arts met u de uitslag van het onderzoek.

Neem contact op met uw arts of spoedeisende hulp van het ziekenhuis als u

  • koorts krijgt (> 38,5° C); 
  • plotseling last krijgt van hevige pijn;
  • u pikzwarte ontlasting heeft;
  • (kleine beetjes) bloed braakt of;
  • last krijgt van benauwdheid.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis. 
  • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Endoscopie of Medische Beeldvorming. 
  • Neem nachtkleding en toiletartikelen mee.

Al onze endoscopen worden na elke patiënt gereinigd en gedesinfecteerd. Wij beschikken over de meest recente desinfectiemachines die aan de strengste normen voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback