Binnenkort komt u naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een Elektro-encefalogram (EEG) Hieronder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt en welke voorbereiding dit mogelijk van u vraagt.

Als u bent ingeschreven of al eerder bij ons bent geweest, kunt u zich aanmelden bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Bij de zuil kunt u ook uw gegevens controleren en eventueel aanpassen.
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u uit de zuil een ticket. Hierop staat uw afspraak. Ook staat er een routenummer op het ticket. Zo weet u waar uw afspraak plaatsvindt.
Om bij de functieafdeling te komen volgt u het routenummer dat op uw ticket staat aangegeven. Het routenummer staat op de routeborden in het ziekenhuis. U kunt vervolgens plaatsnemen in de wachtruimte waar de laborant u komt ophalen.

Het meten van de elektrische activiteit van de hersenen met behulp van elektroden.

Wij vragen u om uw haren kort van tevoren te wassen en na het wassen tot het onderzoek geen lak, gel of iets dergelijks gebruiken. Uw haar moet wel droog zijn voor het onderzoek.

De laborant roept u op en brengt u naar de onderzoeksruimte. Daar neemt u plaats op een onderzoeksbank.
Om een goed resultaat te krijgen moet het contact tussen de elektroden en de huid zo goed mogelijk zijn, hiervoor wrijft de laborant met een wattenstaafje en een scrubcrème over uw hoofdhuid.
Vervolgens bevestigt zij met een speciale kleefpasta een groot aantal elektroden in een bepaalde volgorde op uw hoofd. Dit doet geen pijn. Ook worden er 2 elektroden op uw handen of op de borst geplakt om uw hartslag te registreren.
De laborant plaatst vervolgens een lamp boven uw hoofd. Tijdens het onderzoek gaat deze lamp een periode flitsen met verschillende frequenties.

Om te zorgen dat u zo ontspannen mogelijk bent vragen wij u tijdens het onderzoek de ogen gesloten te houden.

Af en toe vraagt de laborant u kleine, korte opdrachten uit te voeren. Dit gebeurt om de reacties van uw hersenen tijdens die opdrachten te kunnen registreren. Het onderzoek is niet gevaarlijk en u voelt niets tijdens de registratie.

Tijdens het onderzoek worden video-opnamen gemaakt. Als er geen bijzonderheden zijn worden deze beelden na afloop van het onderzoek verwijderd.

Na het onderzoek worden alle elektroden verwijderd en maakt de laborant uw haar zo goed mogelijk schoon.

Het onderzoek duurt 45-60 minuten.

De uitslag krijgt u tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw behandelend specialist. U krijgt hierover thuis bericht (telefonisch en/of schriftelijk).

Wanneer u medicijnen gebruikt kunt u deze op de dag van het onderzoek innemen zoals u gewend bent, tenzij uw neuroloog iets anders met u heeft afgesproken.

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over het EEG-onderzoek. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze voor het onderzoek aan de laborant stellen.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van het Ommelander Ziekenhuis, telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback