Bij een echogeleide biopsie wordt weefsel (biopten) verkregen uit het te onderzoeken gebied. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen weefsel wordt in het Pathologisch Anatomisch Laboratorium onderzocht.

De biopsie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd de betreffende kleding uit te doen.

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Er wordt een warme gel op het te puncteren gebied aangebracht. Vervolgens brengt de radioloog met het echoapparaat het gebied in beeld waaruit de biopsie moet worden genomen. Hierna wordt de huid gedesinfecteerd. De radioloog verdooft de biopsieplaats en maakt een klein sneetje in de huid om het aanprikken te vergemakkelijken. Vervolgens brengt hij/zij een holle biopsienaald in en wordt weefsel uit het gebied gehaald. Hierbij hoort u een harde ‘klik’ en kan het even gevoelig zijn. Er worden een paar biopten genomen om zeker te zijn dat er voldoende weefsel wordt verkregen voor het onderzoek. Het wegnemen van het biopt met een holle naald geeft een drukkend gevoel, maar dit wordt in het algemeen niet als pijnlijk ervaren.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Een biopsie is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de prikplaats. Daarna kunt u zich aankleden en naar huis gaan.

U kunt na het onderzoek in het biopsiegebied een bloeduitstorting krijgen. Dit kan pijnlijk zijn, maar kan verder geen kwaad en verdwijnt vanzelf.

In geval van pijn kunt u zonodig een paracetamol (geen aspirine!) nemen. U mag alle dagelijkse activiteiten gewoon uitvoeren.

De uitslag van de biopsie krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder dit formulier wordt het onderzoek niet uitgevoerd.
  • Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback