Binnenkort komt u naar het vaatfunctiecentrum van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda voor een duplexonderzoek van uw shunt. U krijgt per brief een uitnodiging voor dit onderzoek met datum en tijdstip. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Uw behandelend arts heeft u voor een duplexonderzoek verwezen om te kijken of uw shunt nog voldoende functioneert.
Met het onderzoek kan duidelijk worden of de shunt vernauwd is en hoe het gesteld is met de rijping van de nieuwe shunt, voor deze aangeprikt mag worden.

Tijdens het onderzoek bekijkt de vaatlaborant de shunt met behulp van twee technieken, namelijk echografie en doppler:

  • echografie
    Met het echoapparaat bekijkt de vaatlaborant de binnenkant van uw aderen en slagaderen met geluidsgolven. De geluidsgolven kunt u niet horen. De transducer van het echoapparaat zendt de geluidsgolven uit en vangt het weerkaatste geluid op. De computer van het echoapparaat zet het weerkaatste geluid om in een beeld dat op een beeldscherm te zien is. 

  • doppler
    Doppler is een speciale vorm van echografie waarmee via de computer de snelheid van de bloedstroom en de conditie van de wand van het bloedvat zichtbaar en ook hoorbaar kan worden gemaakt. U kunt dit volgen op de monitor van de computer.

Het duplexonderzoek is geheel pijnloos en ongevaarlijk.

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel.
Er wordt gel op uw shuntarm aangebracht. De gel is nodig voor een goed contact tussen uw huid en de transducer om de geluidsgolven te kunnen geleiden.

De laborant beweegt de transducer vervolgens over (de slagader en aderen van) uw shunt. Hierbij wordt gekeken naar de doorgankelijkheid. Tevens wordt er gemeten hoeveel bloed er per minuut door de shunt stroomt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De vaatlaborant en de verpleegkundig consulent Vaattoegang vertelt u kort de bevindingen van het onderzoek.

Uw behandelend arts bespreekt tijdens de volgende afspraak met u de resultaten van het onderzoek.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen over het onderzoek? Aarzelt u dan niet om deze aan de medewerkers van de functieafdeling te stellen.

U bereikt de functieafdeling via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback