Binnenkort komt u naar het vaatfunctiecentrum van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda voor een duplexonderzoek ter voorbereiding op het aanleggen van de shunt. U krijgt per brief een uitnodiging voor dit onderzoek met datum en tijdstip. Op deze pagina leest u meer over dit onderzoek.

Uw behandelend arts heeft u voor een duplexonderzoek verwezen om te weten te komen wat de conditie van uw slagaderen en aderen in beide armen is alvorens een shunt te plaatsen.

Tijdens het onderzoek onderzoekt de vaatlaborant de slagaderen en aderen in beide armen met behulp van twee technieken, namelijk echografie en doppler.

  • echografie
    Met het echoapparaat bekijkt de vaatlaborant de binnenkant van uw aderen en slagaderen met geluidsgolven. De geluidsgolven kunt u niet horen. De transducer van het echoapparaat zendt de geluidsgolven uit en vangt het weerkaatste geluid op. De computer van het echoapparaat zet het weerkaatste geluid om in een beeld dat op een beeldscherm te zien is. 

  • doppler
    Doppler is een speciale vorm van echografie waarmee via de computer de snelheid van de bloedstroom en de conditie van de wand van het bloedvat zichtbaar en ook hoorbaar kan worden gemaakt. U kunt dit volgen op de monitor van de computer.

Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.


Tijdens het onderzoek zit u op een gemakkelijke stoel.

Bij dit onderzoek worden beide armen met behulp van geluidsgolven onderzocht.

Voor de start van het onderzoek meet de vaatlaborant eerst de bloeddruk van beide armen. Vervolgens vindt het echo-doppler onderzoek plaats. U krijgt een stuwband om de arm die vervolgens een beetje wordt opgeblazen.

Daarna doet de vaatlaborant een gel op uw armen. De gel is nodig voor een goed contact tussen uw huid en de transducer. De vaatlaborant beweegt de transducer vervolgens over de slagaderen en aderen van beide armen. Hierbij wordt gekeken naar de doorgankelijkheid en de diameter. Deze informatie wordt tijdens het onderzoek vastgelegd.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 min.

De vaatlaborant en de verpleegkundig consulent Vaattoegang beoordelen de beelden en vertellen u kort hun bevindingen.
Uw behandelend specialist bespreekt tijdens de volgende afspraak met u de resultaten van het onderzoek en het shuntplan.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Aarzelt u dan niet om deze aan de medewerkers van de functieafdeling te stellen.
U bereikt de functieafdeling via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback