Bij een drainage wordt vocht dat zich in uw lichaam (meestal de buik) bevindt, verwijderd met of zonder achterlating van de drainagedrain. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen vocht wordt in het Pathologisch Anatomisch laboratorium onderzocht.

De drainage wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Als u komt voor een oppervlakkige drainage zonder achterlating van een drain dient u voor dit onderzoek nuchter te zijn. Dat betekent dat u 3 uur voorafgaande aan het onderzoek niet meer mag eten of drinken.

Als u komt voor een drainage met achterlating van een drain hoort u, als u bloedverdunners gebruikt, van uw specialist of u hiermee tijdelijk moet stoppen. U wordt voor het onderzoek opgenomen op een verpleegafdeling  en dient voor het onderzoek nuchter te zijn. Dat betekent dat u 3 uur voorafgaande aan het onderzoek niet meer mag eten of drinken.

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.  

Als u wordt opgenomen kunt u zich op de afgesproken dag en tijd melden op de verpleegafdeling. Hier krijgt u een bed aangewezen. Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed bij u afgenomen om de stolling te bepalen. Deze moet binnen gestelde normen zijn om de drainage veilig te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het onderzoek niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt. 

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd uw kleding uit te doen. Als u bent opgenomen, wordt u naar de afdeling Medische Beeldvorming gebracht. 

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Er wordt een warme gel op uw lichaam aangebracht. Vervolgens brengt de radioloog met het echoapparaat het gebied in beeld van de drainageplaats. De drainageplaats wordt eventueel gemarkeerd op de huid. De radioloog bepaalt ook in welke houding u moet liggen. Nadat de drainageplaats is schoongemaakt met desinfectans en plaatselijk is verdoofd, maakt de radioloog in de huid een sneetje van circa twee millimeter voor het inbrengen van de drainagenaald onder
echogeleide. 
In principe is dit gevoelloos door de verdoving, maar het kan een enigszins onaangenaam gevoel geven. Vervolgens wordt het vocht, indien het om een kleine hoeveelheid gaat, met een spuit weggezogen. Bij grotere hoeveelheden vocht wordt een urinezak aangesloten.

Indien er geen drain wordt achtergelaten, wordt de prikplaats afgedekt met een pleister. Indien er wel een drain wordt achtergelaten, hecht de radioloog de drainagekatheter op de huid vast en wordt de katheter goed vastgeplakt.  

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Een drainage onder echogeleide is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

Na het onderzoek kunt u zich aankleden en naar huis gaan. Het is verstandig om na het onderzoek een uurtje rustig aan te doen. Een drainage heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Het is echter raadzaam om niet zelf te rijden, omdat u zich vanwege het onderzoek mogelijk niet zo fit voelt als u gewend bent.

Er kan een blauwe plek ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Dit kan pijnlijk zijn, maar het kan verder geen kwaad en verdwijnt vanzelf. In geval van pijn kunt u zo nodig een paracetamol (geen aspirine!) nemen.

Na het onderzoek wordt u door het vervoer teruggebracht naar de verpleegafdeling en zal een verpleegkundige regelmatig de drain controleren. De opnameduur is afhankelijk van de procedure en van de indicatie van uw specialist.

De uitslag van de drainage krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de drainage door kan gaan of uitgesteld moet worden.

  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder dit formulier wordt het onderzoek niet uitgevoerd.
  • Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Indien er bloedverdunners gestopt moeten worden (i.g.v. drainage met achterlating van een drain), dient de aanvragend specialist u hiervan op de hoogte te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback