Onderstaand kunt u lezen wat de Parkinsonverpleegkundige voor u kan betekenen en hoe u de verpleegkundige kunt bereiken.

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen te maken krijgen met voortdurende veranderingen en beperkingen. Ook is het voor patiënten vaak niet duidelijk, welke regelingen ze kunnen gebruiken, welke therapieën ze kunnen volgen en voor welke vergoedingen zij in aanmerking komen. Voor deze patiënten kan begeleiding en ondersteuning heel belangrijk zijn.

De Parkinsonverpleegkundige geeft informatie, adviezen, begeleiding en ondersteuning, gericht op uw persoonlijke situatie.

De Parkinsonverpleegkundige bespreekt met u alle onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn.

Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

 • aanvullende informatie en voorlichting op het (diagnose)gesprek van de arts; 
 • lichamelijke klachten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld stijfheid, tremoren en/of balansproblemen; 
 • medicijngebruik: de werking en de bijwerkingen; 
 • het emotioneel en psychisch functioneren; 
 • het sociaal functioneren; 
 • verwijzingen via ParkinsonNet: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk; 
 • ondersteuning aan naasten / mantelzorgers; 
 • hulpmiddelen en aanpassingen thuis; 
 • werk en tijdsbesteding; 
 • advies op het gebied van hulpverlening, thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging; 
 • patiëntenverenigingen en hun activiteiten in de regio; 
 • mogelijkheden voor vervoer.

Verder heeft de Parkinsonverpleegkundige folders en brochures die voor u van belang zijn.

De Parkinsonverpleegkundige en de neuroloog zien de patiënten veelal om en om tijdens het spreekuur.

De Parkinsonverpleegkundige werkt nauw samen met de neuroloog en overlegt met de specialist over de behandeling.

De afspraak op het spreekuur met de Parkinsonverpleegkundige is bedoeld als aanvulling op de bezoeken aan de neuroloog.

Bij vragen, klachten, veranderingen en/of problemen kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de Parkinsonverpleegkundige.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het secretariaat Neurologie, via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis Groningen: 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback