Het CVA-nazorgspreekuur is voor patiënten die een beroerte hebben gehad. In medische termen wordt een beroerte ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, dit betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

Beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen:

 • Herseninfarct: hierbij wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een stolsel (bloedprop) of als gevolg van een vernauwing van een ader. 
 • Hersenbloeding: hierbij knapt een bloedvaatje en hoopt het bloed zich op in het hersenweefsel.

Het CVA-nazorgspreekuur vindt iedere maandag plaats en wordt verzorgd door de Physician Assistent (PA) Neurologie.

Ongeveer twee weken nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis, nemen wij telefonisch contact met u op. Wij zullen vragen hoe het met u gaat en u krijgt zelf de mogelijkheid om vragen te stellen.

Na de telefonische afspraak maken wij een afspraak voor u op de polikliniek. Deze afspraak is niet alleen voor u bedoeld, maar ook voor uw partner of andere familieleden/ betrokkenen.

Eenmaal thuis worden de vragen en de problemen die na een beroerte ontstaan, pas echt duidelijk.

Het kan daarbij gaan om praktische zaken, zoals: 

 • persoonlijke verzorging (wassen en aankleden) 
 • huishouden 
 • medicatie 
 • vervoer

Daarnaast kan het ook andere zaken betreffen zoals: 

 • vermoeidheid 
 • concentratieproblemen 
 • geheugenproblemen 
 • karakterveranderingen 
 • veranderingen in uw sociale leven 
 • verandering in de relatie met uw partner

Door vroegtijdig stil te staan bij de (mogelijke) gevolgen van de beroerte, kunnen problemen in een latere fase worden voorkomen of verminderd.

Ook als u niet direct een probleem ervaart of een vraag heeft, kan het de moeite waard zijn om het CVA-nazorgspreekuur te bezoeken.

 • Uw eerste bezoek aan het CVA-nazorgspreekuur duurt ongeveer een half uur. 

 • De Physician Assistent Neurologie bekijkt welke medicijnen u gebruikt. 

 • Uw hartslag en bloeddruk worden gemeten. 

 • Om de kans op een nieuwe beroerte te verminderen, wordt er aandacht besteed aan de risicofactoren van een beroerte zoals bijvoorbeeld:
  - roken
  - hoge bloeddruk
  - hoog cholesterol
  - overgewicht
  - diabetes. 

 • De problemen waar u tegenaan loopt worden besproken. Samen met u kunnen we zoeken naar een passende oplossing en eventueel kan er worden doorverwezen naar andere zorgverleners of zorg verlenende instanties

Er kan met u een vervolgafspraak worden gemaakt. Dit is afhankelijk van uw wens en uw klachten.

 • Als u bent verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. U kunt daarvoor op werkdagen bellen tussen 08.00 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur naar de polikliniek Neurologie, via het algemene telefoonnummer 088 -066 1000. 

 • Er zijn voor u geen kosten aan het CVA-nazorgspreekuur Verbonden. 

 • Wij verzoeken u een recente medicatielijst mee te nemen. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. 

 • Wij raden u aan om uw vragen thuis vast op te schrijven om te zorgen dat alles aan de orde komt.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback