Bij een CT-scan worden de inwendige organen gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De contrastinjectie in het gewricht wordt uitgevoerd door een radioloog. Aansluitend wordt de CT-scan uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Regel vervoer terug naar huis. U mag vanwege de ingespoten contrastvloeistof tot circa 4 uur na het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. De MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek moet uitdoen.

U neemt plaats op de onderzoektafel. De huid wordt eerst gedesinfecteerd. De radioloog prikt onder echogeleide of röntgendoorlichting het gewricht met een naald aan en spuit contrastvloeistof in het gewricht. Dit kan een drukkend gevoel geven. Vervolgens krijgt u een pleister op de plaats waar geprikt is.

Aansluitend wordt u naar de CT-ruimte gebracht of kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Als er in de heup geprikt is, wordt u op een brancard of in een rolstoel vervoerd.

Tijdens het CT-onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven. Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer.

Het gehele onderzoek duurt circa 40 minuten. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken gewricht en de vraagstelling.

Bij contrastinjectie in het gewricht wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het gewricht te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen.
Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U mag tot circa 4 uur na het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer in verband met mogelijk krachtverlies. Tevens adviseren wij u het gewricht niet zwaar te belasten gedurende 2 dagen na het onderzoek.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of de CT-scan kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. 
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent. 
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder deze aanvraag wordt het onderzoek niet gedaan. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback