Bij een CT-colon wordt de dikke darm gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Bij dit onderzoek is de voorbereiding heel belangrijk. Volg daarom goed onderstaande voorschriften.
U heeft 3 flesjes Telebrix gastro à 50 ml en 3 of 4 flesjes Nutridrink zonder vezels gekregen. Het aantal flesjes Nutridrink is afhankelijk van het tijdstip van uw onderzoek.

U begint één dag voor het onderzoek met de voorbereiding welke bestaat uit een contrastmiddel en een maaltijdvervanger.

Telebrix gastro (contrastmiddel)
U dient de inhoud van het flesje Telebrix gastro onverdund te drinken of in een groot glas limonade schenken en vervolgens opdrinken. Let op! U mag de Telebrix gastro niet verdunnen met 950 ml water zoals in de bijsluiter staat!

Telebrix gastro veroorzaakt bij veel patiënten diarree. Dit is een normale reactie van het lichaam en kan geen kwaad.

Nutridrink (maaltijdvervanger)
Nutridrink zonder vezels is een volledige vervanging van uw maaltijden. U mag dus verder niets anders eten. Deze vezelarme voeding zorgt ervoor dat het contrastmiddel zich goed verspreidt over de darminhoud.

± 08.00 uur: 1 flesje Telebrix gastro en 1 flesje Nutridrink.

± 13.00 uur: 1 flesje Telebrix gastro en 1 flesje Nutridrink.

± 18.00 uur: 1 flesje Telebrix gastro en 1 flesje Nutridrink.

Ook is het van belang dat u de dag voor het onderzoek veel drinkt (minimaal 10 glazen). Volgt u een vochtbeperkt dieet, overleg dan met uw behandeld arts. Toegestane dranken zijn: sappen (appelsap, heldere vruchtenmixdranken), limonade van siroop, frisdrank (ook light), water, bouillon, thee en koffie (zonder melk).

Op de dag van het onderzoek mag u niets eten. Wel mag u de toegestane dranken blijven drinken tot 2 uur voorafgaand aan het CT-onderzoek. Indien u pas 's middags het onderzoek heeft, mag u niets eten. Wel mag u ’s ochtends nog een flesje Nutridrink nemen en de toegestane dranken blijven drinken tot 2 uur voorafgaand aan het CT-onderzoek. Probeert u enkele malen naar het toilet te gaan voor ontlasting.

Tijdens het onderzoek krijgt u een injectie met Buscopan, van dit middel kunt u wazig gaan zien of duizelig worden en mag u na het onderzoek NIET deelnemen aan het verkeer. Neemt u daarom iemand mee die u terug kan brengen naar huis. Indien u binnen 45 minuten na de injectie met Buscopan geen last heeft van wazig zien of duizeligheidsklachten, mag u weer deelnemen aan het verkeer.

Tijdens de voorbereiding op het onderzoek kunt u al uw medicijnen gewoon blijven gebruiken, met uitzondering van kalktabletten (calciumtabletten).

Het dieet kan invloed hebben op uw lichaam, met name als u medicijnen moet innemen of wanneer u een ander dieet volgt. Door de diarree kunnen niet alle stoffen goed in uw lichaam worden opgenomen.

Neem daarom in de volgende gevallen altijd contact op met uw behandelend arts, voordat u aan het dieet begint:

  • wanneer u al een ander dieet volgt, bijvoorbeeld diabetesdieet bij diabetes mellitus, of een vocht- of natriumbeperkt dieet bij hart- of nierziekten;
  • u gebruikt medicijnen. De werking van medicijnen kan door het dieet veranderen. Dit geldt ook voor pilgebruik voor anticonceptie;
  • u moet braken of wordt onwel tijdens het volgen van het dieet.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Een MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekskamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel, die in de grote ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.

U krijgt voor het onderzoek een infuus in de arm ingebracht voor het toedienen van Buscopan. Dit middel zorgt ervoor dat uw darmen zich ontspannen. Buscopan kan tijdelijk wazig zien, duizeligheid en een droge mond veroorzaken.

Mogelijk krijgt u tijdens het onderzoek ook een contrastvloeistof toegediend via het infuus. Deze vloeistof, die ervoor zorgt dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden, kan de volgende kortdurende bijwerkingen geven:

  • een vieze smaak in de mond
  • een warm gevoel in het lichaam en/of
  • een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.

Vervolgens gaat u op uw rechter zij liggen op de onderzoekstafel. De laborant brengt voorzichtig een dun flexibel slangetje in uw anus waardoor er koolstofdioxide (CO2) in uw dikke darm wordt geblazen. Dit kan een opgeblazen gevoel geven. Vervolgens gaat u op uw rug liggen en wordt de eerste scan gemaakt. Daarna draait u op uw buik en wordt een tweede scan gemaakt. Op die manier kan uw dikke darm volledig worden bekeken.

Gedurende het onderzoek schuift de onderzoekstafel een paar keer heen en weer en krijgt u van de MBB-er een ademinstructie.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Voor het onderzoek wordt Buscopan ingespoten. Indien u daar overgevoelig voor bent dient u dit voor de injectie kenbaar te maken. Mogelijk wordt bij u een contrastinjectie in een ader in uw arm met een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. D.m.v. bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Na afloop van het onderzoek kunt u op het toilet (vlakbij de CT-kamer) een groot deel van de koolstofdioxide (CO2) kwijtraken. Neemt u rustig de tijd om de darmen weer tot rust te laten komen. U mag na het onderzoek weer gewoon eten en drinken. Sommige mensen houden een aantal dagen last van een dunne ontlasting.

U kunt na het onderzoek naar huis; houdt u er rekening mee dat u van injectie met Buscopan wazig kunt gaan zien of duizelig worden. Daarom mag u binnen 45 minuten na de injectie NIET deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan dat iemand u na het onderzoek terugbrengt naar huis.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreekt u dan zo spoedig mogelijk met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden.

  • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • De maaltijdvervanger bevat melk en soja. Indien u een melk- en/of soja-allergie heeft, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. In overleg met een diëtist krijgt u mogelijk een andere maaltijdvervanger.
  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee.
  • Wij adviseren u extra ondergoed mee te nemen in verband met de laxerende werking van het contrastmiddel.
  • Als u een stoma heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, omdat dit onderzoek mogelijk ongeschikt is voor patiënten met een colostoma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback