Bij een CT-scan TAVI worden de aortakleppen en de aorta gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Het hart en de aorta worden afgebeeld en opgemeten ten behoeve van het plaatsen van kunstmatige aortakleppen via een catheter (TAVI; Transcatheter Aortic Valve Implantation). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).
Voor het onderzoek dient u de volgende voorbereidingen te treffen:

 • Neem de dagen voorafgaand aan het onderzoek de metoprololtablet(ten) in, zoals de cardioloog met u heeft besproken. Als er door uw cardioloog andere medicijnen zijn voorgeschreven, of als er andere afspraken zijn gemaakt voor medicijngebruik voor het onderzoek, kunt u dat advies aanhouden.
 • Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.
 • U mag 12 uur voor het onderzoek geen cafeïne houdende drank drinken, zoals koffie, thee en cola.
 • U mag vanaf 3 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken. U mag nog wel water drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.


U meldt zich een 15 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming (zodat uw hartslag in de wachtruimte weer tot rust kan komen). Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. De MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek moet uitdoen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.
De MBB-er plakt 4 plakkers op uw borst om het hartritme tijdens het onderzoek te kunnen volgen.
Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en krijgt u van de MBB-er een ademinstructie.

U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een infuus in uw arm waardoor een contrastvloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof, die ervoor zorgt dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden, kan de volgende kortdurende bijwerkingen geven:
 • Een vieze smaak in de mond;
 • Een warm gevoel in het lichaam en/of;
 • Een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.
Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek. Eerst maakt de MBB-er enkele voorbereidende opnamen om de ligging van de aortaklep te bepalen. U gaat dan al door de ring. Het kan zijn dat er, terwijl u op de onderzoekstafel ligt, niets lijkt te gebeuren. De MBB-er wacht dan tot uw hartslag rustig en regelmatig is voordat de CT-scan wordt gestart. Om voor rust te zorgen, komt er niemand bij u in de kamer.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
Bij contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen.

In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. Door middel van bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met niet meer röntgenstraling dan nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.
U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis.
Na het onderzoek mag u alles weer eten en drinken. 
Wij adviseren u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat u de contrastvloeistof sneller uitplast. 
Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.


De beelden van uw CT-scan worden naar het UMCG gestuurd, zodat de behandeling ingepland kan worden. U krijgt hiervoor een oproep van het UMCG.


Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.


 • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig moge-lijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • In verband met de maximale toegestane belasting van het röntgen-toestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
 • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.


Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. U bereikt de afdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback