Bij een CT-scan worden de inwendige organen gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken. 

Op de dag van het onderzoek mag u 3 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten, snoepen of roken. U mag nog wel water drinken. Het laatste uur voorafgaand aan het onderzoek mag u ook niets meer drinken.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.  

Voorafgaand aan het onderzoek moet u een contrastmiddel drinken, dat u krijgt op de afdeling Medische Beeldvorming, 5 kwartier voor het onderzoek. Volgt u de instructies die u krijgt bij de uitreiking van het middel. Houdt u er rekening mee dat dit middel laxerend kan werken: zorgt u er daarom voor dat u in de buurt van een toilet blijft. Na ongeveer 1 ¼ uur haalt de MBB-er u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek moet uitdoen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.

U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een infuus in uw arm geprikt waardoor een contrastvloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof, die ervoor zorgt dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden, kan de volgende kortdurende bijwerkingen geven:

  • een vieze smaak in de mond
  • een warm gevoel in het lichaam en/of
  • een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.

Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en u krijgt van de MBB-er een ademinstructie.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 10-30 minuten. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en de vraagstelling.

Het orale contrast bevat Mannitol en Telebrix gastro. Indien uw daar overgevoelig voor bent dient uw dit voor inname kenbaar te maken.   

Bij contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen.  In een zeer klein aantal gevallen, komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. D.m.v. bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis. Na het onderzoek mag u weer alles eten en drinken.

Wij adviseren u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat u de contrastvloeistof sneller uitplast.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • In verband met de maximale toegestane belasting van het röntgen-toestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. 
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Neemt u altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Wij adviseren u extra ondergoed mee te nemen in verband met de laxerende werking van het contrastmiddel.
  • Als u een stoma heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, omdat de hoeveelheid contrast welke vooraf gedronken moet worden, mogelijk wordt aangepast. Tevens raden wij u aan contact op te nemen met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. Van haar hoort u of tijdens het onderzoek een ander stomazakje nodig hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback