Bij een CT-scan enterografie wordt de dunne darm gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.

Op de dag van het onderzoek mag u vanaf 4 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten of drinken.

Tijdens het onderzoek krijgt u een injectie met Buscopan. Van dit middel kunt u wazig gaan zien of duizelig worden. Daarom mag u na het onderzoek NIET deelnemen aan het verkeer. Neemt u daarom iemand mee die u terug kan brengen naar huis. Indien u binnen 45 minuten na de injectie met Buscopan geen last heeft van wazig zien of duizeligheidsklachten, mag u weer deelnemen aan het verkeer.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Voorafgaand aan het onderzoek moet u 1,5 liter contrastmiddel drinken dat u krijgt op de afdeling Medische Beeldvorming, een uur voor het onderzoek. Volgt u de instructies die u krijgt bij de uitreiking van het middel. Houdt u er rekening mee dat dit middel laxerend kan werken: zorgt u er daarom voor dat u in de buurt van een toilet blijft.

Na ongeveer een uur haalt een MBB-er u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.

U krijgt voor het onderzoek een infuus in de arm ingebracht voor het toedienen van Buscopan en contrastvloeistof. Deze middelen zorgen ervoor dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden. Wel kan de contrastvloeistof de volgende kortdurende bijwerkingen geven:

 • een vieze smaak in de mond;
 • een warm gevoel in het lichaam en/of;
 • een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.

  Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en krijgt u van de MBB-er een ademinstructie. 

  Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 20 minuten.

Het orale contrast bevat Mannitol. Indien uw daar overgevoelig voor bent dient u dit voor inname kenbaar te maken.

Voor het onderzoek wordt Buscopan ingespoten. Indien u daar overgevoelig voor bent, dient u dit voor de injectie kenbaar te maken.

Bij contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. Door middel van bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U kunt na het onderzoek naar huis; houdt u er rekening mee dat u van injectie met Buscopan wazig kunt gaan zien of duizelig worden. Daarom mag u binnen 45 minuten na de injectie NIET deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan dat iemand u na het onderzoek terugbrengt naar huis.

Na het onderzoek mag u weer alles eten en drinken. Omdat u contrastvloeistof hebt gekregen, adviseren wij u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken. Dit is om te zorgen dat u deze vloeistof sneller uitplast.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreekt u dan zo spoedig mogelijk met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden.

 • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee.
 • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
 • Wij adviseren u extra ondergoed mee te nemen in verband met de laxerende werking van het contrastmiddel.
 • Als u een stoma heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. Dit omdat de hoeveelheid contrast welke vooraf gedronken moet worden, mogelijk wordt aangepast. Tevens raden wij u aan contact op te nemen met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. Van haar hoort u of u tijdens het onderzoek een ander stomazakje nodig hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback