Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een CT-scan.

Bij een CT-scan worden de organen gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.

Op de dag van het onderzoek mag u gedurende 3 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten en drinken (uitgezonderd water) en ook niet meer roken.

Tevens is het voor het onderzoek van belang dat u 1 liter water drinkt volgens onderstaand schema, zodat uw darmen goed te beoordelen zijn. U wordt verzocht 200 ml per keer te drinken (u hoeft hiervoor nog niet in het ziekenhuis aanwezig te zijn):

 • 1 uur en 15 minuten voor de CT-scan;
 • 1 uur voor de CT-scan;
 • 45 minuten voor de CT-scan; 
 • 30 minuten voor de CT-scan; 
 • 15 minuten voor de CT-scan.

- Toiletbezoek is toegestaan;
- Indien u een stoma heeft gelden dezelfde hoeveelheden
- Als u niet gedronken heeft, kan het zijn dat de CT-scan niet door kan gaan.Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

De MBB-er haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek moet uitdoen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.

U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een infuus in uw arm geprikt waardoor een contrastvloeistof wordt toegediend.

Deze vloeistof, die ervoor zorgt dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden, kan de volgende bijwerkingen geven:

 • een vieze smaak in de mond;
 • een warm gevoel in het lichaam en/of;
 • een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.

Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en u krijgt van de MBB-er een ademinstructie.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 10-30 minuten. Dit is afhankelijk van de vraagstelling.

Bij contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. In een zeer klein aantal gevallen, komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. D.m.v. bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis.
Na het onderzoek mag u weer alles eten en drinken.

Wij adviseren u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat u de contrastvloeistof sneller uitplast.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. .

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

 • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. Er wordt besproken of er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. 
 • In verband met de maximale toegestane belasting van het röntgentoestel, kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
 • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent. 
 • Neemt u altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback