Binnenkort wordt er bij u een beenmergonderzoek gedaan door middel van een cristabiopsie (of botboring). Uw behandelend arts heeft u uitgelegd waarom dit onderzoek bij u nodig is. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Bij een cristabiopsie haalt de arts een ‘pijpje’ beenmerg uit uw bekken om dit te laten onderzoeken (crista is een deel van het bekken).

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wilt u voor het onderzoek aan de arts melden als u medicijnen gebruikt en/of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of middelen.

Een verpleegkundige zal u meenemen naar de behandelkamer.
De verpleegkundige zal u vragen uw broek of rok los te maken. Vervolgens gaat u op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen.
De verpleegkundige ontsmet de huid met alcohol. De arts geeft door middel van een injectie een plaatselijke verdoving. Dit geeft een enigszins branderig gevoel.
Als de verdoving is ingewerkt (na ongeveer 2 minuten) boort de arts met een speciale naald een klein pijpje beenmerg uit uw bekken. Het inbrengen van de naald in het beenmerg kan wel enigszins pijnlijk zijn.

Indien nodig wordt via hetzelfde punctiegat met een dunne naald nog wat vloeibaar beenmerg opgezogen. Het onderzoek duurt dan wat langer. Het wondje wordt afgeplakt met een pleister. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Om een nabloeding te voorkomen moet u na het onderzoek nog enige tijd (maximaal een uur) op uw rug blijven liggen.
Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid naar huis.

De arts spreekt met u af wanneer u de uitslag van het onderzoek kunt verwachten.

Aan het onderzoek zijn nauwelijks risico’s verbonden.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stelt u die dan gerust aan uw arts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback