U hebt in de afgelopen periode een behandeling voor darmkanker ondergaan. Hiervoor kunnen verschillende behandelingsmethoden zijn toegepast zoals: operatie, bestraling en chemotherapie. Elke behandeling kan bijwerkingen met zich meebrengen en er is een risico dat de ziekte terugkomt. U blijft daarom onder controle. In deze folder vindt u informatie over de controle na behandeling van darmkanker.

De doelen van de controle zijn:

 • vroege opsporing van eventuele opnieuw optreden van kanker;
 • opsporing en behandeling van eventuele bijwerkingen van de behandeling;
 • ondersteuning en begeleiding bij het verwerkingsproces;
 • inzicht krijgen in de resultaten van de behandeling van patiënten met darmkanker.

Op basis van de hierboven genoemde doelen zal de controle worden uitgevoerd door ons coloncare-team, bestaande uit de behandelend artsen, verpleegkundig specialisten en specialistisch verpleegkundigen. Zij zullen u daarvoor vragen stellen, lichamelijk onderzoeken en zo nodig aanvullend bloedonderzoek, röntgenonderzoek of een darmonderzoek laten verrichten.
 

 • Bloedonderzoek
  Afhankelijk van uw situatie wordt voorafgaand aan uw polikliniekbezoek bloed afgenomen. In uw bloed zal onder andere de CEA-waarde worden bepaald. Dit is een tumormarker voor dikke-darmkanker. Tumormarkers kunnen ons helpen bij het stellen van een diagnose, maar alleen in combinatie met andere onderzoeken.

 • Röntgenonderzoek van de bovenbuik en longen
  Om mogelijke uitzaaiingen op te sporen kan een echografie/CT-scan van de buik worden gemaakt (eventuele uitzaaiingen in de lever), en een röntgenfoto/CT-scan van de borstkas (eventuele uitzaaiingen in de longen).

 • Darmonderzoek
  Het eerste darmonderzoek (colonscopie) is drie maanden of één jaar na operatie. Wanneer u het volgende darmonderzoek krijgt, hangt af van de uitslagen van eerdere darmonderzoeken.

 • Controles
  Het aantal controles is afhankelijk van de behandeling die u gehad heeft. Het controleschema dat voor u van toepassing is, zal met u worden besproken.

U wordt tenminste 5 jaar gecontroleerd in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Afhankelijk van de behandeling die u hebt gekregen wordt met u besproken door wie u wanneer wordt gecontroleerd. Bij deze folder hoort een zogenoemde nazorgplan, waarop voor u is aangegeven welke controlemomenten er zijn.

Soms hebben patiënten na een periode van onderzoek en behandeling moeite om de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van angst, onzekerheid en onrust. Ook hier wordt tijdens de controles aandacht aan besteed door ons coloncare-team. We gebruiken hiervoor de Lastmeter. Het invullen van de Lastmeter is een hulpmiddel om eventuele problemen waar u tegenaan loopt inzichtelijk te maken, waardoor u dit makkelijker tijdens de controles bespreekbaar kunt maken.

Met vragen kunt u terecht bij het coloncare-team. 

e-mailadres:    coloncare@ozg.nl 
telefoon:         088 – 066 1000

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback